Browsing: Македонија

МДМА- 3,4-метилендиокси-Н-метиламфетамин е психостимулативна супстанца позната по своето еуфорично и ентактогено дејство. Синтетизирана е уште во…

Амфетамин (алфа-метилфенeтиламин) е стимуланс на централниот нервен систем. Се наоѓа во форма на бел прав или…