Македонија

Македонија

25I-NBOMe

25I-NBOMe (2C-I-NBOMe, “N-bomb”) е фенетиламински психоделик – нова психоактивна супстанца (НПС), чест претставник од серијата…

Македонија

МДМА

МДМА- 3,4-метилендиокси-Н-метиламфетамин е психостимулативна супстанца позната по своето еуфорично и ентактогено дејство. Синтетизирана е уште во…

1 35 36 37 38 39 43