Browsing: Македонија

Ги собираме импресиите од уште еден Д-Фестивал, гласен, креативен и убав. Тимот на ХОПС, одржа едукативна дискусија…