Македонија

Македонија

Кокаин

Кокаин (Бензоилметилекгонин, кока, бело) е кристален тропански аклалоид со краткотрајно стимулативно дејство кој се добива…

1 29 30 31 32 33 41