Македонија

Македонија

Се одржа обука за параправници и теренски работници што работат со сексуални работници за законски измени за време на вонредна состојба- КОВИД 19

Минатата недела одржавме онлајн обука за параправници и теренски работници што работат со сексуални работници…

1 2 3 4 41