Browsing: Новости

Целта на овој документ е да даде преглед на актуелната состојба, на заложбите на надлежните институции и на добрите примери…

Read More

Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, објавува оглас за ангажирање на консултант/-и за  развој на стратегија за финасниска одржливост…

Read More