Новости

Македонија
Тркалезна маса на тема „Воведување на сеопфатни ХИВ/СПИ програми со сексуални работници“ 20. октомври, 2020

СТАР – Прв колектив на сексуални работници на Балканот организира тркалезна маса на тема „Воведување на сеопфатни ХИВ/СПИ програми за сексуални работници“ со…

Македонија
Нотиран лимитиран прогрес во областа на фундаментални права во Извештајот на Европската Комисија за РС Македонија за 2020 година

Во Извештајот на Европската Комисија за Република Северна Македонија за 2020 година нотиран е лимитиран прогрес во областа на фундаментални…

Македонија
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НЕДИСКРИМИНАЦИЈА „СИТЕ, СЕГА! ОДГОВОРНОСТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ОБЕДИНУВАЊЕ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈА“

Бараме Собранието да го донесе законот со консензус и измени на постапката за избор и именување на членовите на Комисијата…

1 2 3 96