Новости

Дроги - Политики и практики
Начини на справување со лицата кои употребуваат дроги во Република Северна Македонија − правни и општествени предизвици

Зависниците на дроги отсекогаш биле поттурнувани од општеството и целата заедница. Секогаш се наоѓале на последното скалило и луѓето најчесто…

Дроги - Политики и практики
Улогата на граѓанските здруженија во креирањето на јавните политики и програми за дроги/злоупотреба на дроги

Актуелизацијата на проблемите за постоењето на дрогите во Македонија се иницираше во раните деведесетти години на минатиот век кога Република…

1 2 3 101