Новости

Новости
Кога сексуалната работа е криминализирана, стапката на насилство е повисока и сексуалните инфекции се во пораст

Студија објавена оваа недела открива дека кога сексуалната работа е криминализирана, сексуалните работници имале три пати поголеми шанси за сексуално…

Новости
Се одржа Генералното собрание на ДПНСЕЕ за јакнење на капацитетите на невладините организации, промоција на јавното здравје и политики на дроги ориентирани кон човековите права во Јужно-источна Европа

На генералното собрание на ДПНСЕЕ за јакнење на капацитетите на невладините организации, промоција на јавното здравје и политики на дроги…

1 2 3 54