Алтернативно финансирање: Модели на одржлив развој за непрофитни организации

0

Во последниве години, многу непрофитни организации во земјите од CEECA, започнаа да се прашуваат како да преживеат во новите околности со намалените финансиски приливи од вообичаени донатори.

Во декември, ЕХРА донесе две организации од Молдавија во Србија и Полска за да научат како да спроведат кампањи за собирање на средства, да продаваат стручни услуги и да добијат % од даночните олеснувања.

Во текот на изминатата година, здружението разговараше со 20 организации кои веќе со одреден успех ги користат алтернативните механизми за финансирање. Се разбира, повеќето организации работат во неколку насоки одеднаш.  Прочитајте ја збирката со студии на случај „Алтернативно финансирање: Модели на одржлив развој за непрофитни организации“, испратете ги вашите прашања до авторите.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.