Згасна најстарата организација за намалување на штети во Бугарија

0

Алармантна вест од Бугарија, сите услуги за намалување на штети со јавно финансирање запреа по втор пат во три години. Најстарата, најголемата и најискусната организација за намалување на штети “Иницијатива за Фондација за здравство”, организација членка на DPNSEE,  се затвори по неколкугодишната борба за да се обезбеди одржливост. Како последица на тоа, во земјата не останаа програми за намалување на штети за размена на стерилни игли и шприц.

Приказната започнува во 1997 година кога е основана “Иницијатива за Фондација за здравство”, станувајќи прва програма за намалување на штети во Бугарија. Во текот на следните неколку години тие поддржувале и обучувале уште две организации. „Доза љубов“ во Бургас и „Панацеа“ во Пловдив. Тие се пионери, луѓе кои ја опфатиле целата превенција на ХИВ за луѓе кои користат дроги (PWUD) за време на огромната и ужасна епидемија на хероин во 90-те години.

Епидемијата на хероин започнала да згаснува после 2003 година. Министерството за здравство потпишало договор со Глобалниот фонд. Три невладини организации, вклучително и “Иницијатива за Фондација за здравство”, биле назначени да бидат ментори на новооснованите организации кои требале да работат на терен.

Националната програма за ХИВ охрабрила создавање на нови организации  и истите да станат грантисти на Глобален фонд. Вооружена со многу пари и политичка поддршка, Националната програма за ХИВ станала архитект на овие нови невладини организации да бидат пријателски и тивки сојузници. Првично, вработените во овие организации биле емотивно мотивирани. Но, Министерството ја скршило нивната независност и силна мотивација и ги направило во технократи.

Во 2014 година, Глобалниот фонд ја завршува својата мисија за финансирање на програмите за превенција на ХИВ во Бугарија. На 13 февруари 2015 година, 40 организации започнале кампања со потпишување на манифест за обезбедување одржливо финансирање за активности за намалување на штетите од страна на националната влада. Кампањата во парламентот била успешна и манифестот бил поддржан од сите парламентарни групи. Како резултат, Министерството за здравство обезбедило продолжување од 3 години, со поддршка на Глобалниот фонд. Донесувачите на одлуки ветиле дека ќе обезбедат одржливо национално финансирање, но тие не ја презеле потпишаната обврска.

По 2014 година, некои невладини организации поддржани од Националната програма за ХИВ ги затвориле или запреле своите активности поврзани со ХИВ. Во ноември 2018 година повторно бил отворен јавен тендер за намалување на штети за само 4 бугарски градови. Буџетот бил 180.000 евра, не доволни финансии за да се обезбедат соодветни услуги.

По две години прекин, услугите започнале да работат повторно во јули 2019 година – но само во Софија, Пловдив, Варна и Бургас и само за една година. Во Софија биле регистрирани три пати повеќе ХИВ позитивни PWUD отколку во текот на претходната работна година.

Договорите завршиле на крајот на јули 2020 година. Новиот јавен тендер сè уште не е отворен и се чини дека веројатно нема да се случи воопшто за време на кризата со КОВИД-19. Целокупната постапка обично трае најмалку 7 месеци, што значи дека дури и ако Министерството за здравство ја отвори новата постапка сега активностите нема да имаат шанса да започнат до пролетта 2021 година.

Националната стратегија за ХИВ ќе заврши на крајот на 2020 година. Работата за подготовка на новата Национална стратегија за ХИВ сè уште не е започната. Сите средства за сите активности на ХИВ зависат од буџетот ставен во стратегијата. Во меѓувреме, невладините организации се принудени да отпуштат поголем дел од своите вработени, да ги затворат своите канцеларии, па дури и да ги затворат своите организации во целост.

Единствената установа за намалување на штетати во Бугарија (Софија) е „Пинк куќа“ -центар кој ги покрива своите трошоци главно од индивидуални донации.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.