ТАМПЕП го одбележа светскиот ден против трговија со луѓе

0

На овој светски ден против трговија со луѓе, сексуалните работници мигранти и нивните сојузници, ТАМПЕП ја потврдија својата заложба за прекинување на експлоатацијата на трудот, создавање на безбедни миграциски патишта кои нудат вистинска заштита за жртвите на трговија со луѓе, вклучително и нивното право да останат во одредена земја и да се почитува нивниот избор за работа.

Основана во 1993 година како одговор на потребите на сексуалните работници мигранти,
ТАМПЕП е Европска мрежа предводена од сексуален работник. Оваа мрежа ги обединува групите за сексуални работници и нивните сојузници во градењето посилни партнерства, застапувањето за правата на мигрантите и мобилните сексуални работници, кои се соочуваат со повеќе форми на дискриминација и исклученост поради конвергенција на репресивните мерки против миграција и сексуална работа.

ТАМПЕП има развиено трипартитен пристап кон човековите права, застапување и вмрежување: право на работа, право на здравје и право на слободно движење, со разновидност која ги вклучува мигрантите и мобилните сексуални работници во неговото јадро.

Изјавата на сексуалните работници од ТАМПЕП по повод Светскиот ден за прекинување на трговијата со луѓе можете да ја прочитате во целост ТУКА.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.