Услуги намалување на штети од употреба на дрога

Услуги намалување на штети од употреба на дрога.

Услуги за корисници на дрога

​Програмата за намалување на штетни последици од употреба на дроги е наменета за корисници/чки на дроги, лица кои инјектираат дроги и нивните семејства. Нашите центри имаат пријателска атмосфера без морализирање и осудување и не ти требаат документи за да дојдеш кај нас.