Поддршка на сексуални работници-чки

Со ова ги бележиме сите страни што се програми за поддршка на сексуални работници/чки.

Сексуална работа во Република Македонија

​Сексуална работа (д​ефиниција)

Сексуалната работа се дефинира како непринудна продажба на сексуални услуги за пари или други материјални добра помеѓу согласни возрасни лица. Сексуалната работа вклучува улична проституција, ескорт услуги, сексуални услуги преку телефон, порнографија, егзотично танцување и друго. Сексуален работник може да биде маж, жена или трансродно лице.