Конопот (канабис, марихуана) во Македонија:

Треба целосно да се забрани
1% (13 votes)
Да биде достапен само за медицинска употреба
15% (1 vote)
Треба да се легализира и за рекреативна употреба
83% (792 votes)
Немам мислење
0% (3 votes)
Total votes: 949