Конопот (канабис, марихуана) во Македонија:

Треба целосно да се забрани
1% (1 vote)
Да биде достапен само за медицинска употреба
15% (133 votes)
Треба да се легализира и за рекреативна употреба
84% (755 votes)
Немам мислење
0% (3 votes)
Total votes: 902