Конопот (канабис, марихуана) во Македонија:

Треба целосно да се забрани
1% (9 votes)
Да биде достапен само за медицинска употреба
15% (130 votes)
Треба да се легализира и за рекреативна употреба
84% (738 votes)
Немам мислење
0% (2 votes)
Total votes: 879