Првиот број на "Дроги - Политики и практики"

 Во октомври 2013 година Здружението ХОПС -- Опции за здрав живот Скопје и Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници" го објавија првиот број на списанието ДРОГИ -- ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ.

„Дроги -- Политики и практики" се стреми да понуди поинакви гледишта на политиките и практиките за дрогите и употребата на дрогите, да образува поширока публика, да обезбеди поголема видливост на корисниците на дроги и да поттикне интердисциплинарен дијалог за изнаоѓање соодветни и хумани решенија за наведените општествени предизвици.

Целта на темата на првиот број, „Третман на зависности од дроги", е да се развие дијалог за улогата на пациентите во лекувањето на зависностите од дроги и да се нагласи потребата за интердисциплинарен пристап во третманот на зависностите од дроги.

Списанието може да го преземете на македонски на следниов линк и да го погледнете промотивното видеото во продукција на Социјален маркетинг - ХОПС во соработка со Screaming Snails Production.