Прашалник за насилство на јавни места

Реактор спроведува истражување за опсегот на насилство на јавните места, и за таа цел, меѓу другото спроведуваат онлајн анкета за да се дознае колку безбедно се чувствувате на јавни места.

Ве молиме да одвоите 10 до 15 минути од Вашето време и да го одговорите овој прашалник ОВДЕ.