Глобалниот фонд го назначува Питер Сендс како извршен директор

Одборот на Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија назначи нов извршен директор- Питер Сендс. Поранешен главен извршен директор на Standard Chartered Bank, кој по истакната кариера во банкарството се впушта во голем број глобални проекти за јавно здравје.

 „Инфективните болести денес претставуваат еден од најсериозните ризици со кои се соочува човештвото. Ако работиме заедно за да ги мобилизираме средствата, да изградиме силни здравствени системи и да воспоставиме ефективни одговори на заедницата, ќе можеме да ставиме крај на епидемиите, да промовираме просперитет и да ја зголемиме нашата глобална здравствена безбедност ". -Питер Сендс

Сендс, кој е моментално претседател на Меѓународната работна група на Светската банка за финансирање на подготвеност за пандемија, исто така е научен соработник во Харвард Глобалниот здравствен институт и Центарот за бизнис и влада на Мосавар Рахмани во Кенеди во Харвард, каде што работи на истражувачки проекти во глобалната здравствена и финансиска регулатива.

Како нов извршен директор, Сендс ќе го надгледува и води спроведувањето на стратегијата на Глобалниот фонд 2017-2022, со цел да го максимизираат влијанието врз ХИВ, ТБ и маларијата и да изградат еластични и одржливи системи за здравје. Глобалниот фонд е партнерска организација од 21-от век со цел да се забрза крајот на СИДА, туберкулоза и маларија како епидемии.


Основан во 2002 година, Глобалниот фонд е партнерство меѓу владите, граѓанското општество, приватниот сектор и луѓето погодени од болестите. Глобалниот фонд креира и инвестира околу 4 милијарди американски долари годишно за да ги поддржи програмите што ги водат локални експерти во земјите и заедниците кои имаат најголема потреба. Глобалниот фонд е постојано оценет како една од најефективните и транспарентни организации во развојниот сектор.