Повик за поднесување текстови за четвртиот број на списанието Дроги – Политики и практикиЗдружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, Центар за едукации, документирање и истражување и Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ објавуваат повик за доставување авторски трудови за четвртиот број на списанието Дроги – Политики и практики.

Дроги – Политики и практики обработува теми поврзани со дроги, употреба на дроги, лекување зависности од дроги, но и други проблематики што се надоврзуваат на главните теми, како што се: сексуална работа, ХИВ/СИДА, хепатитис Б и Ц, туберкулоза, права на маргинализирани групи/заедници, родови перспективи, пристап до информации од јавен карактер, истражувања, политики, застапување, граѓанско општество, активизам, социјална работа и политика, здравство.

Проекција на "Trainspotting" и дебата во рамките на Автономната зона на УКЛО

На 19.02, во организација на Дебатно кино „Контра Кадар“ се одржа проекција на филмот „Trainspotting“ . После филмот следуваше дискусија со Влатко Деков  - член на ХОПС на следниве теми: 

  • Зошто луѓето употребуваат дроги?
  • Легализација и декриминализација на дрогите наспроти војната против дрогите
  • Постои ли лек за зависноста од дроги, разни видови третмани (медицински и останати)
  • Стигматизација на лицата кои употребуваат дроги

Усвоена новата Локална стратегија за дроги и Акцискиот план за дроги на Град Скопје

На 18 февруари 2015 година, со почеток во 10 часот, во просториите на НВО центар, МКЦ, се одржа годишниот состанок на Координативното тело за дроги (КТД) на Град Скопје. На состанокот беа разгледани активностите на КТД за 2014 година, имплементираните активности во областа на превенцијата, лекувањето и намалувањето на штети.

На средбата се усвои новата Локална стратегија за дроги на Град Скопје, за периодот од 2015 до 2020 година, како и Акциски план за дроги на Град Скопје за периодот од 2015 до 2016 година.

На 19 февруари, на 39-та седница на Советот на Град Скопје беа усвоени  Локалната стратегија за дроги како и Акцискиот план за дроги на Град Скопје.

Глобалната состојба на намалување на штети

Harm Reduction International го објави 4то издание на извештајот „Глобална состојба на намалување на штети“.

Најновото издание на извештајот „Глобална состојба на намалување штети“ ги презентира последните проценки во однос на справувањето со ХИВ поврзан со употреба на дрога,  вирусен хепатит и туберкулоза. Извештајот исто така содржи тековни информации за сервисите за намалување на штети за секој од опфатените региони, како и за програмите за размена на прибор за инјектирање и обезбедување на супституциона терапија, намалување на штети во затворите, пристап до антиретровирусна терапија за лица кои инјектираат дроги, и развој на политики, меѓу останатото. 

Одржана дебата на тема „Активизмот и маргинализираните заедници во Македонија“

На 5.2.2015 година, во просториите на Автономниот Културно Социјален Центар беше одржана дебата на тема „Активизмот и маргинализираните заедници во Македонија“.

На дебатата, преку примери на активизам кај луѓето кои користат дроги и кај ЛГБТ (лезбејки, геј, бисексуалци и трансексуалци) беа дискутирани најгорливите прашања кои ги ограничуваат овие општествено-маргинализираните заедници самостојно да се борат за остварување на сопствените права и за хуман третман во општеството.

Оглас за ангажирање на теренски истражувачи

Здружението ХОПС - Опци за здрав живот Скопје за потребите на проектот “Prevention of HIV transmisions and drug use among resident population in the cross-border area” објавува оглас за ангажирање на теренски истражувачи.

Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија преку Инструментот за претпристапна помош (IPA), Компонента 2: Меѓугранична соработка (CBC), помеѓу Република  Македонија и Косово.
 
Локација: Скопје, Тетово, Гостивар, Куманово
Времетраење на ангажманот: 3 месеци
Број на работни места: 4

Детални информации за описот на работни задачи можете да ги најдете на следниов линк.
 

Оглас за ангажирање на експертско лице

Здружението ХОПС - Опци за здрав живот Скопје за потребите на проектот “Prevention of HIV transmisions and drug use among resident population in the cross-border area” објавува оглас за ангажирање на Главен истражувач.

Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија преку Инструментот за претпристапна помош (IPA), Компонента 2: Меѓугранична соработка (CBC), помеѓу Република  Македонија и Косово.
 
Локација: Скопје
Времетраење на ангажманот: 6 месеци

Детални информации за описот на работни задачи можете да ги најдете на следниов линк.

ИЗЛЕГУВАЊЕ ОД ПЛАКАРОТ?

Оцена и процена на застапувањето за подобрување на квалитетот на програмите за лекување зависности од дроги во Скопје
  
Во овој документ се изнесени оцените од активностите за мониторинг и застапување од/во заедницата за подобрување на квалитетот на програмите за лекување зависности од дроги во Скопје кои се финансираат од државниот буџет. Дополнително, извештајот ги утврдува пречките и предизвиците за развој на активизмот кај луѓето кои се лекуваат од зависности од дроги и дава препораки за нивно надминување.

Новогодишна работилница во „Центарот за деца" - ХОПС

На 26.12.2014 во Центарот за рехабилитација и ресоцијализација на лицата кои употребуваат дрога и нивните семејства, се одржа настан по повод Нова година и новогодишните празници. Беше организирана креативна работилница на која децата кои го посетуваат центарот, заедно со своите родители, изработија новогодишни честитки на кои ги испишаа своите желби и заедно ја накитија новогодишната елка. Настанот заврши со делење на новогодишни пакетчиња.

Јавен повик за избор на најдобра новинарска статија на тема: Сексуалната работа во МакедонијаЗдружението ХОПС-Опции за здрав живот Скопје по повод одбележување на 17 дeкември - Меѓународен ден за борба против насилството врз сексуалните работници/чки објавува јавен повик за избор на најдобра новинарска статија на тема: Сексуалната работа во Македонија

Повикот е отворен за сите новинари од печатените, електронски и интернет медиуми, како и студентите на студиите по новинарсто. Статиите може да бидат напишани во било кој новинарски жанр освен интервјуа и да не бидат подолги од 50 реда со новинарски проред.

Pages