Оглас за ангажирање на експертско лице

Здружението ХОПС - Опци за здрав живот Скопје за потребите на проектот “Prevention of HIV transmisions and drug use among resident population in the cross-border area” објавува оглас за ангажирање на Главен истражувач.

Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија преку Инструментот за претпристапна помош (IPA), Компонента 2: Меѓугранична соработка (CBC), помеѓу Република  Македонија и Косово.
 
Локација: Скопје
Времетраење на ангажманот: 6 месеци

Детални информации за описот на работни задачи можете да ги најдете на следниов линк.

ИЗЛЕГУВАЊЕ ОД ПЛАКАРОТ?

Оцена и процена на застапувањето за подобрување на квалитетот на програмите за лекување зависности од дроги во Скопје
  
Во овој документ се изнесени оцените од активностите за мониторинг и застапување од/во заедницата за подобрување на квалитетот на програмите за лекување зависности од дроги во Скопје кои се финансираат од државниот буџет. Дополнително, извештајот ги утврдува пречките и предизвиците за развој на активизмот кај луѓето кои се лекуваат од зависности од дроги и дава препораки за нивно надминување.

Новогодишна работилница во „Центарот за деца" - ХОПС

На 26.12.2014 во Центарот за рехабилитација и ресоцијализација на лицата кои употребуваат дрога и нивните семејства, се одржа настан по повод Нова година и новогодишните празници. Беше организирана креативна работилница на која децата кои го посетуваат центарот, заедно со своите родители, изработија новогодишни честитки на кои ги испишаа своите желби и заедно ја накитија новогодишната елка. Настанот заврши со делење на новогодишни пакетчиња.

Јавен повик за избор на најдобра новинарска статија на тема: Сексуалната работа во МакедонијаЗдружението ХОПС-Опции за здрав живот Скопје по повод одбележување на 17 дeкември - Меѓународен ден за борба против насилството врз сексуалните работници/чки објавува јавен повик за избор на најдобра новинарска статија на тема: Сексуалната работа во Македонија

Повикот е отворен за сите новинари од печатените, електронски и интернет медиуми, како и студентите на студиите по новинарсто. Статиите може да бидат напишани во било кој новинарски жанр освен интервјуа и да не бидат подолги од 50 реда со новинарски проред.

Прва Национална конференција за политики за дроги „Од закони до јавно здравје"

Репресивните политики за дроги се нехумани и не даваат резултати

На 30-ти септември во Скопје, во организација на ХОПС, се оддржа првата Национална конференција за политики за дроги. На конференцијата околу 50 експерти од земјата и странство, меѓу кои и Националниот координатор за дроги на Република Чешка, Јиндрих Воборил, дискутираа за тоа дали репресивните политики за дроги даваат резултати, дали декриминализацијата на дрогите е поефикасна политика и какви се искуствата на Македонија, Чешка, Русија и Словенија.

Клучен заклучок на конференцијата беше дека репресивните политики се нехумани, не ја намалуваат употребата на дроги и не даваат резултати.

Глобално истражување за хепатит ЦСветската алијанса за хепатит спроведува глобално истражување за влијанието на хепатитот Ц врз личниот и социјалниот живот на лицата кои живеат со ХЦВ, врз нивниот образовен процес и работата и ги испитува искуствата со пружената помош, грижа и заштита. 

Собраните податоци ќе се користат за преиспитување на постоечките здравствени политики и за поттикнување на владите и креаторите на политики да направат повеќе во борбата против вирусниот хепатит.

Прашалникот од истражувањето е достапен и на македонски на следниов линк.
 
Ве молиме пополнете го прашалникот и проследете го понатаму до сите заинтересирани.

Употребата на дрога не треба да се поддржува, ниту треба да се криминализира

„Третирањето на зависниците од дрога како криминалци е предодредено да поттикне пораст на ХИВ и други инфекции, не само помеѓу оние доволно несреќните што имаат сериозна зависност од дрога, но исто така и помеѓу децата родени во семејства каде зависноста е присутна и помеѓу членовите на општата популација ... Интравенската употреба на дроги е здравствен проблем. Тоa е прашање на човековите права. Тоа не може да се поддржува, но ниту треба да се криминализира. "

(Меѓународна Федерација на здруженијата на Црвениот Крст и Црвената Полумесечина, Изјава до Комисијата на Обединетите нации за наркотични дроги, 55-та седница)

НЕМА ПРИДОБИВКИ ЗА ЖЕНИТЕ ОД ПРОЕКТОТ НА ФЗОМ

Мрежата за заштита од дискриминација во денешното соопштение за јавноста, ја изрази својата загриженост за најавениот Владин проект за побрза исплата на надоместокот на родилките, дека истиот ќе биде дополнителна пречка за жените да се вработат и да можат да ги остварат правата од работен однос. Имено, со овој проект исплатата на надоместокот за породилно отсуство треба да ја прават работодавците кои потоа треба да бараат од Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ) да им ги врати парите.

„Заедница. Солидарност. Еманципација."

Денес е 1-ви ноември - Меѓународен ден на корисниците на дрога”, ден кога луѓето кои употребуваат дрога ја слават силата и разновидноста на својата заедница, солидарноста и еманципацијата. 

Овој ден го одбележуваме со изјавата на Меѓународната мрежа на луѓе кои употребуваат дроги” и повикуваме на прекин на "војната против дрогите", напуштање на идеите што водат кон забрана и криминализација и престанок на стигмата и дискриминацијата што ја оправдуваат т.н. "војна против дрогите" и резултираат во масовни повреди на човековите права на лицата кои употребуваат дроги и нивните најблиски.

Идејата за еден ден од годината да биде посветен на постоењето, достигнувањата, животот и работата на луѓето кои користат дроги и нивните акции што го менуваат светот, ја иницираше Холанѓанецот и активистот Тео ван Дам. 

ХОПС - Опции за здрав живот објавува оглас за работно место

​Здружението ХОПС-Опци за здрав живот Скопје за потребите на проектот “Prevention of HIV transmisions and drug use among resident population in the cros-border area” финансиран од страна на ЕУ објавува оглас за Проект менаџер/ка
 
Локација: Скопје
 
Времетраење на ангажманот: 24 месеци
 
Детални информации за потребни документи можете да најдете на следниов линк.
 

Pages