„Заедница. Солидарност. Еманципација."

Денес е 1-ви ноември - Меѓународен ден на корисниците на дрога”, ден кога луѓето кои употребуваат дрога ја слават силата и разновидноста на својата заедница, солидарноста и еманципацијата. 

Овој ден го одбележуваме со изјавата на Меѓународната мрежа на луѓе кои употребуваат дроги” и повикуваме на прекин на "војната против дрогите", напуштање на идеите што водат кон забрана и криминализација и престанок на стигмата и дискриминацијата што ја оправдуваат т.н. "војна против дрогите" и резултираат во масовни повреди на човековите права на лицата кои употребуваат дроги и нивните најблиски.

Идејата за еден ден од годината да биде посветен на постоењето, достигнувањата, животот и работата на луѓето кои користат дроги и нивните акции што го менуваат светот, ја иницираше Холанѓанецот и активистот Тео ван Дам. 

ХОПС - Опции за здрав живот објавува оглас за работно место

​Здружението ХОПС-Опци за здрав живот Скопје за потребите на проектот “Prevention of HIV transmisions and drug use among resident population in the cros-border area” финансиран од страна на ЕУ објавува оглас за Проект менаџер/ка
 
Локација: Скопје
 
Времетраење на ангажманот: 24 месеци
 
Детални информации за потребни документи можете да најдете на следниов линк.
 

Хепатитот Ц е глобален јавно здравствен проблем ! Време е да се дејствува!

Приклучете се на глобалната иницијатива за подобрување на пристапот до превенција, третман и грижа за лицата кои употребуваат дроги и потпишете ја петицијата!

Правото на лекување на хепатит Ц во Македонија - привилегија или ...

​Обезбедувањето лекување на хепатит Ц е предизвик со кој се соочуваат многу земји и на прашањата поврзани со обезбедување пристап до истото, постојано се дебатира. 
 
Во Македонија во моментов, третманот за ХЦВ чини помеѓу 8.000 и 15.000 евра, цена што повеќето во земјава едноставно не можат да си ја дозволат, а Фондот за здравствено осигурување ги покрива трошоците само за мал број на пациенти.
 

Судот во Стразбур недостатокот на третман во затворите го спореди со тортура

Постојат повеќе паралели што можат да се направат помеѓу ХИВ и ХЦВ инфекцијата и доколку се осврнеме назад, ќе видиме дека можеме многу да научиме од историјата на лековите за ХИВ и од обезбедувањето на пристап до истите. 
 
Се чини дека Грузија е еден чекор напред пред останатите во овој процес. Огледувајќи се на добрата пракса со масивните набавки на ХИВ лековите, Владата на Грузија успеа да добие попуст за масивна набавка на лекови за хепатит Ц во 2013 г. и да ја намали цената на истите за 60 проценти. 
 
Како резултат на тоа, Грузија е втора земја во светот, после Египет, со најниски цени на лекови за хепатит Ц и важи за лидер во борбата против оваа болест. 
 

Повик на поднесување текстови за третиот број на списанието Дроги - Политики и практики

Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, Центар за едукации, документирање и истражување и Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ објавуваат повик за доставување авторски трудови за третиот број на списанието Дроги – Политики и практики.
 
Дроги – Политики и практики обработува теми поврзани со дроги, употреба на дроги, лекување зависности од дроги, но и други проблематики што се поврзани со главните теми, како што се: сексуална работа, ХИВ/СИДА, хепатитис Б и Ц, туберкулоза, права на маргинализирани групи/заедници, родови перспективи, пристап до информации од јавен карактер, истражувања, политики, застапување, граѓанско општество, активизам, социјална работа и политика, здравство.
 

Главна тема за третиот број е „Политики за намалување на штети“. Освен за главната тема, добродојдени се текстови и други содржини на било која тема поврзана со целите на списанието.

Краен рок за доставување на текстови и други информации е 08.10.2014 година.

Светската здравствена организација повика на декриминализација на личната употреба на дроги

Во извештајот што Светската здравствена организација го објави во јули оваа година со насоки за превенција, дијагноза, лекување и нега на ХИВ/СИДА помеѓу клучните популации, јавно повика на декриминализација на личната употреба на дроги.
 
Врз основа на податоците од овој извештај, во 49 земји, ризикот од инфекција со ХИВ во просек е 22 пати поголем кај луѓето кои инјектираат дроги отколку кај општата популација. Се проценува дека 40% од новите инфекции со ХИВ во Источна Европа се случуваат помеѓу луѓето кои инјектираат дроги и нивните сексуални партнери.
 
Во многу од овие земји острите казни за поседување на мали количини на дрога за лична употреба, како и задолжителниот притвор како вид на „третман” на луѓето кои употребуваат дроги, претставуваат бариери во спроведување на ефективни и ефикасни интервенции за ХИВ/СИДА помеѓу корисниците на дрога. Голем број од нив се плашат да побараат здравствени услуги бидејќи се плашат од законски последици и остануваат надвор од опфатот на постоечките сервиси за ХИВ/СИДА и од здравствениот систем.
 
Затоа СЗО препорачува:
- Државите треба да работата на развивање политики и закони кои ќе го декриминализираат инјектирањето и другите начини на употреба на дрогите и со тоа да го намалат бројот на затвореници.

 

Прес конференција на Платформата за одржливост на сервисите за превенција и поддршка за ХИВ

​Вчера, претставници на платформата од 16 здруженија коишто секојдневно работат на превенција, грижа и поддршка за ХИВ помеѓу ранливи групи граѓани, организираа прес конференција за да го изнесат својот став во врска со новите случаи на ХИВ, начинот на известување на јавноста и пренесувањето на пораките за пренос и превенција на ХИВ.
 
На прес конференцијата упатија апел до сите дека сензационалстичкиот начин на известување за местото на живеење, возраста, образовната средина, сексуалното однесување и сл. не само што можат да доведат до индиректрно разоткривање на нечиј идентитет, туку и сериозно ги обесхрабруваат луѓето да се тестираат за ХИВ; а оние што веќе се тестирале и се ХИВ-позитивни, ги одвраќаат од тоа да побараат здравствена грижа и да пристапат кон лекување. 

 

Прва национална конференција за политики за дроги

Почитувани,
 
Денес, 30ти септември, во организација на ХОПС – Опции за здрав живот Скопје ,ќе се оддржи Првата национална конференција за дроги.
 
Покрај домашни експерти, пратеници, претставници на политички партии, како говорници на конференцијата се и Јиндрих Воборил, Национален координатор за дроги на Република Чешка, Јака Битенц од Словенечкиот социјален клуб за канабис, Иван Варентцов од Фондацијата Андреј Рилков од Русија. 
 
Со оваа конференција сакаме да креираме простор за рефлексија, дебата и анализа на постоечката политика за дроги во нашата земја и влијанието која таа го има врз здравствениот систем, социјалната политика, економијата, безбедноста, но пред се врз животите на нашите граѓани. Затоа што само онаа политика која постојано се преиспитува и дополнува согласно добрите практики  може да биде успешна. 
 

Ве покануваме на дебата и промоција на новиот број на „Дроги – Политики и практики“

На 30ти септември (вторник), во 19:30 часот, во просториите на Автономниот Културно Социјален Центар, ќе се организира дебата на која ќе биде отворено прашањето за соодветна законска регулација на употребата на дроги. 
 
На дебатата ќе зборуваат: Мариглен Демири (Солидарност), Влатко Деков (ХОПС), Филип Достовски (Зелена алтернатива) и
Јака Битенц (Словенечки социјален клуб за канабис). Модератор на дебатата: Ирена Цветковиќ (Коалицијата СЗПМЗ). 
 
Истовремено, во рамките на отворената дебата ќе биде промовирано новото издание на списанието „Дроги – Политики и практики“, чијашто носечка тема е „Дроги и законодавство“, овојпат достапно и во електронска, онлајн верзија.
 
Во продолжение ви презентираме дел од воведниот текст на Влатко Деков, кој укажува дека казнените мерки самостојно, без оглед колку се тие строги, не ја постигнуваат целта за намалување на употребата на дроги. Уште полошо, во многу случаи оние закони што ја криминализираат употребата доведуваат до негативни последици како што се: стигматизација на корисниците, нарушување на човековите права, отежнат пристап до третман и ресоцијализација итн.

Pages