Хепатитот Ц е сериозен јавно здравствен проблем!

​Иако товарот од болеста предизвикана од вирусите на хепатит расте, проблемот останува игнориран во пошироки рамки или непознат за повеќето од креаторите на политиките, здравствените работници и јавноста. 

Вирусот на хепатит Ц продолжува да погодува стотици луѓе во светот и се смета за сериозен јавно здравствен проблем! 

Според Светската здравствена организација, околу 150 милиони во светот живеат со  хронична инфекција на вирусот на хепатит Ц, а секоја година во светот умираат повеќе од 350 000 луѓе заради болеста предизвикана од овој вирус.

Поради начинот на пренесување, најпогодени се луѓето кои инјектираат дроги. Затоа, обезбедувањето терапија за нив треба да биде императив, како за владите, така и за здравствените професионалци.
 
ПРИСТАП ДО ЛЕКУВАЊЕ ЗА СИТЕ НА КОИ ТОА ИМ Е ПОТРЕБНО!
 

Прес конференција по повод кампањата "НЕ КАЗНУВАЈ - ПОДДРЖИ!

​Според Испитувањето на Институтот за Јавно здравје во нашава земја има околу 10.300 – 10.900 лица кои проблематично употребуваат дроги од кои најголемиот дел инјектираат дроги. Од нив на третман се околу 1.500 или 15 %,  што е многу низок степен на покриеност на популацијата. Според европски стандарди државата има добра политика ако барем 60% од популацијата на корисници биде во контакт со некоја програма за лекување. Очигледно е дека  ние сме далеку од тој стандард. Исто така комплетно изостануваат програмите за ресоцијализација кои ги има во само 4 града во Македонија.

ПОДДРЖИ! НЕ КАЗНУВАЈ!

​Денес е 26 Јуни - Интернационалниот ден на Обединетите нации за борба против употребата на дроги и недозволената трговија со дроги. Вообичаено на овој ден Владите ширум светот ги претставуваат успесите на нивните политики во однос на дрогите,  ги промовираат нивните строги закони и во изјавите се залагаат дека ќе се борат уште повеќе против дрогите.  А не така одамна некои земји вршеа јавно линчување на сите оние кои го прекршиле законот за дроги.

Pages