Интернационален ден за подигнување на свеста за последиците од предозирањето

​Девојка 17 години, пронајдена во својот дом предозирана. Тоа е последниот случај од предозирање регистриран во Македонија оваа година. Според податоците добиени од МВР на РМ, во периодот 2001-2005 година починале вкупно 112 лица кои употребуваат дроги, што изнесува 1,57% од вкупниот број (б=7126) лица што употребуваат дроги регистрирани во МВР до 2005 година. Оттогаш наваму нема соодветни податоци за оваа проблематика, зошто Македонија нема систем за регистрирање на смртните случаи од предозираност.

Четврта средба „Lawyering on the Margins“

​Фондацијата „Отворено Општество“ од Њујорк, здружението „ХОПС - Опции за здрав живот Скопје“ и „Коалицијата Сексуални  Здравствени Права на Маргинализираните Заедници Скопје“ од 24 - 27 август 2015 година во Охрид и Скопје организираат четврта по ред средба Lawyering on the Margins.

На настанот учествуваат адвокати и правници од повеќе од 20 земји од целиот свет кои работат со маргинализирани заедници  како што се луѓето кои употребуваат дроги, сексуалните работници и лезбијките, гејовите, бисексуалците, трансродовите луѓе и интерсексуалците. Околу 40 адвокати ќе имаат можност да се сретнат, да се вмрежат и да учат едни од други за успесите, неуспесите, предизвиците и можностите во обезбедувањето на пристап до правдата за именуваните групи. 

Повик за поднесување текстови за петиот број на списанието Дроги – Политики и практики

Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, Центар за едукации, документирање и истражување и Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ објавуваат повик за доставување авторски трудови за петиот број на списанието Дроги – Политики и практики.

Дроги – Политики и практики обработува теми поврзани со дроги, употреба на дроги, лекување зависности од дроги, но и други проблематики што се надоврзуваат на главните теми, како што се: сексуална работа, ХИВ/СИДА, хепатитис Б и Ц, туберкулоза, права на маргинализирани групи/заедници, родови перспективи, пристап до информации од јавен карактер, истражувања, политики, застапување, граѓанско општество, активизам, социјална работа и политика, здравство.

Дроги – Политики и практики е списание наменето за лица што употребуваат дроги, лица што се лекуваат од зависности, стручни лица од областа на употребата на дроги и лекувањето зависности и пошироката јавност засегната и заинтересирана за наведените проблематики. Се објавува на македонски јазик (печатено и електронско издание) и англиски јазик (електронско издание).

Амнести Интернешнел гласаше за декриминализација на сексуалната работа

Глобалната мрежа на проекти за сексуални работници (NSWP) се заблагодарува на Амнести Интернешнeл (Amnesty International) поради тоа што застана цврсто покрај сексуалните работници/-чки, и ја изгласа резолуцијата со која повикува на декриминализација на сексуалната работа.

Сексуалните работници/-чки и активистите за нивни права од целиот свет, спроведоа кампања  и неуморно застапуваа во последните неколку недели со цел да ја истакнат важноста на повикот за декриминализација на сексуалната работа. Многу групи на сексуални работници/-чки и нивни поддржувачи низ светот напишаа писма до Генералниот секретар на Амнести за поддршка на предложената политика за сексуална работа. Во едно такво писмо од Фондацијата Зајакнување (Empower Foundation) од Тајланд – кои застапувааат за правата на тајландските сексуални работници/-чки во изминатите 30 години – е наведено:

„Криминализацијата не доведе до зголемување на почитувањето на човековите права и намалување на насилството; тоа доведе само до поголема стигматизација и зголемено реално насилство.“

Повик за учесници на летна школа за превенција на ХИВ Охрид 05 – 09.10.2015

„ХОПС – Опции за здрав живот Скопје“ и „НВО Лавиринт“ од Приштина, Косово ја организираат Првата Летна школа за превенција на ХИВ. Оваа летна школа ќе понуди мултидисциплинарен пристап во учењето на превенцијата на ХИВ, земајќи ги во предвид социјалните, медицинските, безбедносните, психолошките и правните прашања, како и прашањата поврзани со политиките за превенција на ХИВ.

Целта на школата е да креира поддржувачка околина за идните професионалци кои ќе работата на полето на превенција на ХИВ во Македонија и Косово. 

Програмата на школата е фокусирана на моделите на политики за превенција на ХИВ, третман базиран на докази, институционални и вон-институционални механизми за превенција на ХИВ, маргинализираните групи и родовите перспективи и човековите права во развивање и спроведување програми за превенција на ХИВ.

Писмо со поддршка за Амнести Интернешнал

SWAN издаде писмо со поддршка за Амнести Интернешнал (Amnesty International Resolution)  со повик за декриминализација на сексуалната работа преку креирање на предлог политики за прифаќање на меѓународниот совет кој ќе се одржи од 6 - 11 август оваа година. SWAN здруженијата и адвокатите за правата на сексуалните работници/-чки, пристапија со поддршка за сексуалните работници/-чки. Поддршката доаѓа од 28 организации од 18 земји, меѓу кои и „ХОПС“ и „Стар - стар“ од Македонија. Овие организации споделија визија за созадавање на општества каде сексуалната работа ќе биде декриминализирана, сексуалните работници/-чки ќе можат да работат без полициска тортура, дискриминација и стигматизација, со потполна афирмација на нивните човекови и работнички права. Во овие општества сексуалните работници/-чки би им било овозможено директно да бидат вклучени во проблематиката која им делува на нивните животи и здравје.

ХОПС – Опции за здрав живот Скопје објавува оглас за ангажирање обучувачи за Летна школа за ХИВ превнција

Здружението „ХОПС - Опци за здрав живот Скопје“ за потребите на проектот “Prevention of HIV transmisions and drug use among resident population in the cross-border area” објавува оглас за ангажирање на тројца тренери.

Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија преку Инструментот за претпристапна помош (IPA), Компонента 2: Меѓугранична соработка (CBC), помеѓу Република  Македонија и Косово.

28 јули - Светски ден на Хепатит

Здружението „ХОПС - Опции за здрав живот Скопје“ по повод 28 јули - Светскиот ден на Хепатит, сака уште еднаш да потсети на предизвиците околу прашањето на третманот на Хепатит Ц во Македонија, како и активности кои треба да се преземат за да се подобри состојбата.

Изминатите две години, ХОПС застапува за подобрување на пристапот до третман на Хепатит Ц инфекцијата кај корисниците на дроги. Бројни активности со сите засегнати страни се спроведени во насока на подобрување на системот на евиденција, измена на протоколот за третман во согласност со препораките на СЗО и другите меѓународни организации, намалување на цените на лекувањето, подобрување на психосоцијалната поддршка за лицата на третман и зголемување на буџетот за третман на хепатит Ц. Минатата година се организираше и конфернција на тема „Достапност на третманот за хепатит Ц  за корисници на дроги во Република Македонија“ чија главна цел беше да се разменат мислења, искуства, добри практики, да се разговара за предивиците во третманот и да се договорат следни чекори за заедничка акција за зголемување на достапноста за третманот на хепатит Ц во Република Македонија. Главните заклучоци и препораки од оваа конференција беа вклучени во извештајот од истата кој е во прилог како и во видеата преку кои ХОПС ја документираше оваа Конференција.

ХОПС на Д- Фестивал

Во периодот од 17 до 19 јули 2015 во Дојран се одржа петтото издание на Д-фестивал во организација на Пасворд продукција, ХОПС зеде учество во вон-музичкиот дел на фестивалот со неколку свои активности:

  • Дебата за „Декриминализација на лесни дроги“ (во соработка со МОФ);
  • Штанд на креативната работилница за продажба на накит изработен од клиенти на ХОПС;
  • Дистрибуција на едукативни материјали, кондоми и лубриканти и информирање на гостите на фестивалот за намалување на штети од употреба на дроги.

Присуството на ХОПС на Д-фестивалот со четворочлен тим (Данела Симовкса, Натали Апостоловска, Ирена Јовановска и Ивица Цековски) имаше за цел да ја зголеми видливоста на организацијата, да ги промовира услугите на сервисната програма за лицата кои имаат потреба да ги користат, да иницира дискусии околу декриминализација на употреба на дроги, да мобилизира ресурси за одржливост на креативната работилница, да ги едуцира гостите со практични информации и материјали за безбедна употребата на дроги, како и да ги мапира потребите и можностите за намалување на штети на клубска сцена.

ICRSE го осудува силувањете и нападот на ЛГБТ активистката Кемал Ордек и повикува на крај на насилството против трансексуалните работници/-чки

Еден од основачите/-ките на задружението „Црвениот Чадор“ организација за сексуално здравје и човекови права Кемал Ордек, била силувана во нејзиниот дом.

“Толку е тешко да се напише ова, кога моето тело и душа ме болат.

Се што сакам е да врескам. Сакам луѓето да ме слушнат, а потоа сакам да се скријам во еден агол и да се отцепам од овој свет.

Колку пати едно лице плаче по сето она што се случува? Колку пати едно лице се тресе и трепери кога помислуваат на она што се случи?

Четири години сум ангажирана за заштитата на правата, да се донесе до видливост кршењето на правата на ЛГБТ заедницата и сексуалните работници/-чки со кои се соочуваат секојдневно. Значи тоа не е дека јас не знам што е тоа. Знам што значи дискриминација и насилство.

До денес сум била претепана двапати и хоспитализирана. Сум била силувана двапати. Знам многу добро што значи силување, доминантниот начин на машкоста се спушта врз мене, и болката да се биде во средината на беспомошност, сама“ - Кемал Ордек.

Pages