Класификацијата на Светската банка доведедува до негативни последици за луѓето во земјите со среден приход

На 4-ти септември во канцеларијата на Светската банка во Буенос Аирес, се оддржа состанок со делегации на граѓански организации и претставници на ранливи заедници. Претставниците доставија писмо до Светската Банка со барање да ги промени критериумите за класификација на земјите во однос нивниот приход. Глобален Фонд ги прекинува финансирањата на програмите за превенција, третман, грижа и поддршка за ХИВ, туберколоза и маларија кон земјите со среден приход, иако потребата за поддршка на овие програми е голема. Христијан Јанкуловски, извршниот директор на „ХОПС - Опции за здрав живот Скопје“ ја предводеше делегацијата.

Нова публикација на SWAN - „Известување од сенка“

​Организацијата „SWAN“ е горда да ви ја претстави новата публикација, "Известување од сенка: Употреба на Конвенцијата за заштита на правата и интересите на сексуалните работници/-чки  во Централна и Источна Европа и Централна Азија."

Оваа брошура е наменета за сексуалните работници/-чки, организациите на сексуалните работници/-чки, организации кои работат со сексуалните работници/-чки, женски организации, организации на корисници на дрога, ЛГБТ организации, организации за човекови права и други пријателски настроени поединци и организации кои сакаат да дознаат повеќе за тоа како да бараат признавање на правата на сексуалните работници преку агенциите на ОН за човекови права, а особено преку Комитетот за елиминација на сите форми на дискриминација на жените (CEDAW).

Обраќање на сексуалната работничка Кемал Ордек

​Еден од основачите/-ките на задружението „Црвениот Чадор“ организација за сексуално здравје и човекови права Кемал Ордек, беше силувана во нејзиниот дом. Нејзиниот случај беше игнориран, меѓутоа благодарение на притисокот кој беше направен (пишување писма до премиерот и министерот за внатрешни во Турција), од страна на многу организации  од целиот свет за поддршка на сексуалнтите работници/-чки, случајот на Кемал сепак е процесиран за намерен физички напад, сексуален напад, кражба, закана, спречување нечија слобода и ќе има судење.  Поради овој чекор Кемал се обрати со јавно писмо.

Препораки до Македонија за прекршувањето на правата на Ромите

Комитетот за елиминација на расна дискриминација на 11 и 12 Август 2015 година ја одржа 87-та сесија на која беше разгледуван и периодичниот извештај на Република Македонија за почитувањето и остварувањето на правата загарантирани со Конвенцијата за елиминација на сите форми на расна дискриминација, ратификувана од страна на Република Македонија.   

Мрежата за заштита од дискриминација, заедно со здружението на граѓани Реактор - Истражување во акција до Комитетот поднесе Извештај во сенка, во кој беа посочени проблемите со кои се уште се соочува ромската етничка заедница во Република Македонија, а особено слободата на движење, сегрегацијата во образованието, социјалниот статус на Ромите, невработеноста и правото на домување, непоседувањето на лична документација, како и проблемот со здравствената заштита на Ромите кои се корисници на дроги, но и жените Ромки. Мрежата во поднесениот извештај даде и препораки за надминување на идентификуваните проблеми, кои во голем дел се прифатени од страна на Комитетот и се предложени до државата во заклучните согледувања. 

Интернационален ден за подигнување на свеста за последиците од предозирањето

​Девојка 17 години, пронајдена во својот дом предозирана. Тоа е последниот случај од предозирање регистриран во Македонија оваа година. Според податоците добиени од МВР на РМ, во периодот 2001-2005 година починале вкупно 112 лица кои употребуваат дроги, што изнесува 1,57% од вкупниот број (б=7126) лица што употребуваат дроги регистрирани во МВР до 2005 година. Оттогаш наваму нема соодветни податоци за оваа проблематика, зошто Македонија нема систем за регистрирање на смртните случаи од предозираност.

Четврта средба „Lawyering on the Margins“

​Фондацијата „Отворено Општество“ од Њујорк, здружението „ХОПС - Опции за здрав живот Скопје“ и „Коалицијата Сексуални  Здравствени Права на Маргинализираните Заедници Скопје“ од 24 - 27 август 2015 година во Охрид и Скопје организираат четврта по ред средба Lawyering on the Margins.

На настанот учествуваат адвокати и правници од повеќе од 20 земји од целиот свет кои работат со маргинализирани заедници  како што се луѓето кои употребуваат дроги, сексуалните работници и лезбијките, гејовите, бисексуалците, трансродовите луѓе и интерсексуалците. Околу 40 адвокати ќе имаат можност да се сретнат, да се вмрежат и да учат едни од други за успесите, неуспесите, предизвиците и можностите во обезбедувањето на пристап до правдата за именуваните групи. 

Повик за поднесување текстови за петиот број на списанието Дроги – Политики и практики

Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, Центар за едукации, документирање и истражување и Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ објавуваат повик за доставување авторски трудови за петиот број на списанието Дроги – Политики и практики.

Дроги – Политики и практики обработува теми поврзани со дроги, употреба на дроги, лекување зависности од дроги, но и други проблематики што се надоврзуваат на главните теми, како што се: сексуална работа, ХИВ/СИДА, хепатитис Б и Ц, туберкулоза, права на маргинализирани групи/заедници, родови перспективи, пристап до информации од јавен карактер, истражувања, политики, застапување, граѓанско општество, активизам, социјална работа и политика, здравство.

Дроги – Политики и практики е списание наменето за лица што употребуваат дроги, лица што се лекуваат од зависности, стручни лица од областа на употребата на дроги и лекувањето зависности и пошироката јавност засегната и заинтересирана за наведените проблематики. Се објавува на македонски јазик (печатено и електронско издание) и англиски јазик (електронско издание).

Амнести Интернешнел гласаше за декриминализација на сексуалната работа

Глобалната мрежа на проекти за сексуални работници (NSWP) се заблагодарува на Амнести Интернешнeл (Amnesty International) поради тоа што застана цврсто покрај сексуалните работници/-чки, и ја изгласа резолуцијата со која повикува на декриминализација на сексуалната работа.

Сексуалните работници/-чки и активистите за нивни права од целиот свет, спроведоа кампања  и неуморно застапуваа во последните неколку недели со цел да ја истакнат важноста на повикот за декриминализација на сексуалната работа. Многу групи на сексуални работници/-чки и нивни поддржувачи низ светот напишаа писма до Генералниот секретар на Амнести за поддршка на предложената политика за сексуална работа. Во едно такво писмо од Фондацијата Зајакнување (Empower Foundation) од Тајланд – кои застапувааат за правата на тајландските сексуални работници/-чки во изминатите 30 години – е наведено:

„Криминализацијата не доведе до зголемување на почитувањето на човековите права и намалување на насилството; тоа доведе само до поголема стигматизација и зголемено реално насилство.“

Повик за учесници на летна школа за превенција на ХИВ Охрид 05 – 09.10.2015

„ХОПС – Опции за здрав живот Скопје“ и „НВО Лавиринт“ од Приштина, Косово ја организираат Првата Летна школа за превенција на ХИВ. Оваа летна школа ќе понуди мултидисциплинарен пристап во учењето на превенцијата на ХИВ, земајќи ги во предвид социјалните, медицинските, безбедносните, психолошките и правните прашања, како и прашањата поврзани со политиките за превенција на ХИВ.

Целта на школата е да креира поддржувачка околина за идните професионалци кои ќе работата на полето на превенција на ХИВ во Македонија и Косово. 

Програмата на школата е фокусирана на моделите на политики за превенција на ХИВ, третман базиран на докази, институционални и вон-институционални механизми за превенција на ХИВ, маргинализираните групи и родовите перспективи и човековите права во развивање и спроведување програми за превенција на ХИВ.

Писмо со поддршка за Амнести Интернешнал

SWAN издаде писмо со поддршка за Амнести Интернешнал (Amnesty International Resolution)  со повик за декриминализација на сексуалната работа преку креирање на предлог политики за прифаќање на меѓународниот совет кој ќе се одржи од 6 - 11 август оваа година. SWAN здруженијата и адвокатите за правата на сексуалните работници/-чки, пристапија со поддршка за сексуалните работници/-чки. Поддршката доаѓа од 28 организации од 18 земји, меѓу кои и „ХОПС“ и „Стар - стар“ од Македонија. Овие организации споделија визија за созадавање на општества каде сексуалната работа ќе биде декриминализирана, сексуалните работници/-чки ќе можат да работат без полициска тортура, дискриминација и стигматизација, со потполна афирмација на нивните човекови и работнички права. Во овие општества сексуалните работници/-чки би им било овозможено директно да бидат вклучени во проблематиката која им делува на нивните животи и здравје.

Pages