Поддршка ИМА! Пари НЕМА!!

Со тешки нозе се движевме кон плоштадот Македонија и со тивок глас разговаравме дали е можно по 12 години стоење на браникот на епидемијата сега да згаснеме неславно и да исчезнеме во заборав. Зарем е можно да се случи да немаме одбрана од епидемијата која  во сите европски земји се намалува, а кај нас по децениско успешно одржување на ниска стапка на ХИВ-инфекција да дојдеме до тоа да не се одвојуваат средства за основните сервиси? Зарем е можно по 12 години државава да не се грижи за своите граѓани?

CDC сега официјално се согласува дека луѓето со ХИВ не можат сексуално да го пренесат вирусот ако нивната вирусната оптовареност не може да се открие


Клиничките испитувања во текот на годините покажаа дека ХИВ-позитивните лица на антиретровирусна терапија (АРТ) со невидливо вирусно оптоварување не можат сексуално да го пренесат вирусот на ХИВ-негативно лице. Овој важен резултат беше објавен во јули на Деветтата меѓународна конференција за сида и сега е официјална политика на Центрите за контрола на болести и превенција (CDC).

Стотици медицински професионалци и организации се посветени на истражувања поврзани со невидлив = нетрансмитабилен (U = U) залог. Прифаќањето на ова од страна CDC е фантастичен чекор напред и ќе помогне во предизвикувањето на стигмата за ХИВ-позитивните луѓе, со која истите се соочуваат денес.

Започна Меѓународна обука за работа со деца и млади во социјален ризик  

Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, заедно со партнери од регионот и од Европа, од денес до среда во х. Континентал - Скопје организира Меѓународна обука за работа со деца и млади во социјален ризик.

Обуката се фокусира на заштита на правата, основни принципи за работа и стандарди за обезбедување на социјална и здравствена заштита за деца и млади кои употребуваат дроги, кои се во конфликт со законите, кои доаѓаат од семејства кои употребуваат дроги или се во конфликт со законите, кои живеат на улица, се без родителска грижа, како и деца и млади Роми. На обуката присуствуваат претставници од граѓански организации и надлежни институции од Македонија, Албанија, Србија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина. 

Деветто издание на Дроги - Политики и практики

Објавен е деветиот број на списанието Дроги - Политики и практики. Овој број е посветен на Програмите за намалување на штети од употреба на дроги.

Дојде и тој час. Програмите за намалување на штети од употреба на дроги се затвораат. Неверојатно е колку напор треба да се вложи за во Македонија да се привлече вниманието на оние кои се избрани и се платени да обезбедат услови за заштита на здравјето на граѓаните. Еве, сега се оправдуваме со политичката криза иако надлежните институции имаа повеќе од десет години да изнајдат и да воведат мерки за одржување и развој на програмите за намалување на штети.

Постојано чекаме некој друг да ни ги решава проблемите, а потоа се жалиме дека туѓинци ни се мешаат во внатрешната политика. Не е дека не постои начин. Не е дека нема пари. Само треба да се покаже поголема волја. Затоа ја користиме оваа можност да им обрнеме внимание на донесувачите на одлуки дека политиките во оваа држава не можат да зависат од нивното лично расположение и од нивните лични убедувања.

Христијан Јанкулоски со панел дискусија на Форум за политики на граѓанското општество во Вашингтон

Извршниот директор на ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, Христијан Јанкулоски e дел од Форум за политики на граѓанското општество во Вашингтон (CSPF). Денес на 12.10.2017 година во Ваншигтон, Христијан Јанкулоски ќе биде еден од панелистите кој ќе говори за предизвиците во однос нa финансирањата на програмите за превенција на ХИВ и изнаоѓањето одржлив механизам на финансирање на граѓанските организации од националниот буџет. 

Форум за политики на граѓанското општество во Вашингтон (CSPF), стана составен дел на пролетните и годишните состаноци на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка, обезбедувајќи отворен простор за организациите на граѓанското општество (ГО) за дијалог и размена на ставови со групата на Светска банка и вработените во ММФ, нивните врсници, владини делегации и други засегнати страни на широк спектар на теми.

Формирано Национално координативно тело за деца кои употребуваат дроги

Загрижени од растечките трендови на употреба на психоактивни супстанции меѓу малолетниците во Македонија и посветени да изнајдат соодветни решенија во интерес на децата, повеќе институции и организации на 22 септември 2017 година формираа Национално координативно тело за деца кои употребуваат дроги.

Координативното тело е составено од номинирани претставници од Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, Управата за извршување на санкции, Народниот правобранител, УНИЦЕФ, Црвениот крст на Република Македонија и Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје.

Преку формирањето на Координативното тело, членовите ја нагласија потребата за меѓусебна размена на информации и засилена соработка заради унапредување на механизмите за следење на состојбата со употреба на дроги меѓу малолетници, како и за превенција, за контактирање, за лекување и за ресоцијализација на децата кои употребуваат дроги.

Продолжуваат програмите за намалување штети од употреба на дроги и превенција од ХИВ

Програмата за заштита на населението од ХИВ за 2018 година ќе добие 103 милиони денари од Владата и Министерството за здравство со што ќе се обезбеди континуирана антиретровирусна терапија за пациентите со ХИВ и одржување на програмите за превенција кај клучните популации засегнати од ХИВ. На меѓународната конференција „Модели за финансирање на програмите за превенција на ХИВ и намалување на штети од употреба на дроги“ покрај презентирање на европските искуства во однос на моделите за финансирање, беа донесени и заклучоци за понатамошното функционирање на овие програми.

На конференцијата учествуваа претставници на здруженијата, Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, Заменик министерот за здравство, Гоце Чакаровски и Венко Филипче, Советникот за здравство на претседателот на владата на Република Македонија како и пратеници од Собранието, претставници на министерства и на институциите, експерти и гости од Хрватска и Чешка.

Употреба на психоактивни супстанции во периодот на бременост и влијанието врз плодот

Кај опиоидната зависност супституцискиот третман со метадон се препорачува за подобро да се контролира состојбата на зависност отколку да се доведуваат во ризик жената и плодот за време на апстиненцијалните кризи кои се дополнителен стрес за обете.

Бројни студии го поткрепуваат штетното влијание на алкохолот и на никотинот врз развојот на плодот и можните појави на фетални абнормалности, нарушување на ментални и на физички функции, појава на деформитети, како и можни спонтани абортуси. Сепак многу малку студии се направени за влијанието на илегалните психоактивни супстанции како канабис, опиоиди и психостимуланси врз плодот во периодот на бременост, а воопшто никакви студии за штетното влијание на новите психоактивни супстанции.

Податоците и можните штети се темелат на изолирани случаи така што врз основа на овие податоци не може да се генерализира штетноста.

 

Повик за поднесување текстови за десетиот број на списанието Дроги – Политики и практики

Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, Центар за едукации, документирање и истражување и Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ објавуваат повик за доставување авторски трудови за десетиот број на списанието Дроги – Политики и практики.

Главна тема за десетиот број е: Дрогите во културата. Освен за главната тема, добродојдени се текстови и други содржини на било која тема поврзана со целите на списанието.

Краен рок за доставување на текстови и други информации е 20.10.2017 година. Селекцијата на доставените текстуални прилози и други информации ќе ја врши Уредничкиот одбор. Критериуми за селекција се:
  • Стручност (познавање на обработуваната проблематика)
  • Креативност
  • Иновативност (отворање нови прашања или промовирање нови начини за решавање на актуелните прашања)
  • Разбирливост (литературно изразување и/или сленговско изразување разбирливо и препознатливо за целните групи)
  • Навременост (запазување на крајниот рок за предавање на материјалите).

Новата влада вети дека ќе буџетира за ретровирусна терапија и сервиси за превенција на ХИВ по заминувањето на Глобален Фонд

Aidspan е непрофитна организација со седиште во Кенија чија мисија е да ја зајакне ефективноста на Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија со тоа што служи како независен надзорник на Фондот и нејзините имплементатори на грантови, излезе со вест за Македонија и програмите за превенција на ХИВ.
 
Во самата вест велат дека на 5 септември неодамна избраната влада на Република Македонија му наложи на Министерството за здравство, да одвои 103 милиони македонски денари во рамките на Националната програма за ХИВ за 2018 година, за да обезбеди континуиран пристап до антиретровирусен (АРВ) третман за ХИВ-позитивни луѓе, а со тоа го поддржуваат спроведувањето на програмите за превенција на ХИВ меѓу клучните засегнати популации (КАП), како што се мажи кои имаат секс со мажи (МСМ), лица кои инјектираат дрога (ПВИД) и сексуални работници (СР). Оваа сума е речиси четири пати поголема од износот што беше предвиден за 2018 година од страна на претходната влада. Локалните активисти го сметаат овој развој за многу важен чекор во обезбедувањето одржливост на услугите за ХИВ во Македонија.

Pages