10 декември - „Меѓународен ден за човекови права“ и состојбата со правата на сексуалните работници

​Денес, 10 декември - „Меѓународен  ден за човекови права“ сакаме да потсетиме за состојбата со правата на сексуалните работници во Македонија.

Во почетокот на оваа година беше спроведено регионално истражување “Потфрлање на правдата: Институционално и вон - институционално насилство кон сексуалните работници и потрага по заштита и праведност“. Во овој извештај се говори за пристапот до правда на сексуалните работници каде беа опфатени 16 земји меѓу кои и Македонија, и  се направени вкупно 320 интервјуа со жени (цис и транс трансродови) и мажи сексуални  работници.

Резултатите од Македонија покажуваат дека минатите искуства со полициското непостапување или малтретирање сериозно влијаело на одлуката на сексуалните работници да не го пријават насилството од страна на клиенти или брачни партнери, со што се создава услови истото да  продолжи, а притоа  сексуалните работници сепак да останат незаштитени.

„Ако го пријавам [сопругот], тој ќе дознае и ќе имам поголеми проблеми со него. Го имам пријавувано во минатото, но полицијата не презеде никакви мерки“. (сексуална работничка на отворена сцена од ромска припадност, Македонија).

Конференција - “Предности и предизвици во медицинската употреба на канабис”

​ХОПС-Опции за здрав живот Скопје и Здружението на токсиколози на Македонија на 27.11.2015 година одржаа еднодневна конференција на тема “Предности и предизвици во медицинската употреба на канабис” . На Конференцијата учествуваа преку 60 преставници од државни институции и министерства релеватни за ова прашање а свои излагања имаа Д-р Нико Беќаровски од Здружението на токсиколози на Македонија, Влатко Деков од ХОПС и Валентина Бислимовска од  Јавно Обвинителство.  Говорниците  зборуваа за историјатот на употребата на канабисот во медицински цели, за постоечките клинички испитувања, законската регулатива и можните модели за регулирање на канабисот ( модел за дистибуција само на регистрирани лекови или модел кој дозволува и сопствено одгледување  на канабис). Главен заклучок беше дека моменталната ситуација на несоодветно регулирање на употребата на канабисот во медицински цели не е во корист на граѓаните на Република Македонија. Затоа е потребно што побрзо да се преземат конкретни чекори за донесување на нов закон со кој ќе се регулира ова прашање и ќе им се помогне на луѓето кои имаат потреба од користење на канабис заради здравствени причини.

Во очекување на институционалниот одговор

​Програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Европа почнуваат да се развиваат во раните осумдесетти години на ХХ век и денес се прифатени како ефикасен модел за заштита на правата и на здравјето на луѓето кои употребуваат дроги, а преку тоа и како еден од моделите за ефикасна заштита на јавното здравје. Во Македонија првата програма од овој вид се појавува во Скопје во 1996 година, а денес постојат вкупно 16 слични програми во 13 различни градови, што се финансираат со средства од Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија. Впрочем, потемелен осврт на развојот и на значењето на политиките и на програмите за намалување на штети од употреба на дроги беше направен во претходниот број на Дроги – Политики и практики. Она што е многу поважно во овој текст е одржливиот опстанок на програмите за намалување на штети по завршување на финансиите доделени од Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија.

Четврта транс личност убиена во Турција

​Алев  е транс жена која е прободена во срцето од страна на наводен “клиент“, на 2.10.2015 во Истанбул, на улицата Авкилар каде и работела. Алев е мајка на едно дете и работела како сексуална работничка. Нејзиниот живот е одземен после трансфобен напад во Хармидер. Убиецот сеуште не е фатен од страна на полицијата. Во полициската станица биле повикани неколку пријатели на Алев за расчистување на случајот. Транс активисти од Истанбул, исто така присуствувале во полициската станица за да се спречи евентуалнo лошо постапување од страна на полицајците кон пријателите на Алев.

Улицата Авкилар била под вниманието на активистите и медиумите извесно време, како резултат на кампањата на Meis Site Lynch против транссексуалните жените кои живеат таму. Многу соседи и аутсајдери често пукале со огнено оружје кон апартманите во кои транссексуалните жени живееле во 2012 година. Судскиот процес за тоа сеуште не е завршен.

Средби и учење

Од 25 до 27 ноември 2015 година во Виена, Австрија, се одржа првата средба од меѓународниот проект „Средби и учење“ (Meet & Learn Project). На средбата беа разменети искуства од спроведувањето на програмите за намалување на штети на: „Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје“ (Македонија), „Унгарскатата унија за граѓански слободи“ и „Фондацијата Алтернатива“ (Унгарија), „АРАС“ и „Карусел“ (Романија), „Одисеј“ и „Сторм“ (Словачка) и „САНАНИМ“ и „Сполечност Подане руце“ (Чешка).

Сите учесници ги претставија најспецифичните искуства од сопственото дејствување што беше придружено со дискусија за можно унапредување на постоечките активности. Дејноста на ХОПС беше претставена преку искуствата од проектот „Мониторинг и застапување од/во заедницата“.

Кампања: „Локална самоуправа за универзални вредности - Повик за свесна локална акција“

По повод Светскиот ден на СИДА-та, на 1 декември, „ХОПС“ - Опции за здрав живот Скопје, заедно со своите локални партнери „ХЕЛП“ -  Гостивар, „ЦРУЈЖ“- Тетово, „Пулс" – Куманово, ја започнува кампањата „Локална самоуправа за универзални вредности – Повик за свесна локална акција за стратешка поддршка на одржливи механизми и програми за превенција на ХИВ и употреба на дроги“. За таа цел денес, на 1.12.2015 година, со почеток во 11 часот во малата конференциска сала во зградата на Општина Тетово, се одржа прес конференција. На прес конференцијата се обратија претставници од „ХОПС“, „ЦРУЈЖ“ - Тетово и г-дин Ахмед Ќазими Раководител на Сектор за јавни дејности (СЈД), кој зборуваше во име на Градоначалничката, Г-ѓа Теута Арифи и општина Тетово. Во рамките на овој настан се потпиша Меморандум за соработка  со кој ќе се регулира понатамошната работа на полето на ХИВ превенцијата преку изготвување, усвојување и спроведување на локална стратегија за превенција на ХИВ (2016 – 2020).

25-ти ноември „Меѓународен ден за борба против насилството врз жените“

25 -ти ноември е Интернационален ден за борба против насилство врз жените. По повод овој ден во Македонија ќе спроведе 16-дневна кампања ‪#‎СтавиТочка‬ на насилството врз жените и ‪#‎16денаАктивизам‬ чија цел е запирање на кршењето на правата на жените. Портокаловата боја е одбрана како симбол на светла иднина без насилство врз жените. Проценката е дека најмалку една од три жени или девојки во светот е жртва на насилство.

  • Насилството врз жените е последица на дискриминација на жените, во законот и во праксa и на постојанaта нееднаквост помеѓу мажите и жените.
  • Насилството врз жените влијае и гo попречува напредокот во многу области, вклучувајќи ги и искоренување на сиромаштијата, борбата против ХИВ/СИДА, мирот и безбедноста.
  • Насилството врз жените и девојките не е неизбежно. Превенцијата е возможна и битна.
  • Насилството врз жените и понатаму е глобална пандемија.

Програма за намалување на штети на Одисеј во Словачка

​Невладината организација Одисејод Братислава, Словачка, води програма за намалување на штети во Братислава веќе 17 години. Таа е една од четирите невладини организациии кои спроведуваат вакви проекти. Секоја година Одисеј работи со околу 1000 корисници на дрога и секс работници/-чки и дистрибуира преку 140 000 стерилни шприцеви, а собираат преку 100 000 употребени.

Невладините организации кои што работат со програми за намалување на штети, се соочуват со константниот недостиг на средства и политичка волја. И после многу години постоење на програмите за намалување на штети често во јавноста овие програми се прецепираат како “промоција за употреба на дроги“воедно таа перцепција е проблем за државата и нејзините институции да почнат да помагаат во финансирањата.

Формално и неформално образование за работа со маргинализирани заедници

„Целта на едукацијата е да го замени празниот ум со отворен.“ – Малколм Форбс

„Образование е она што ќе опстане кога наученото ќе се заборави.“ – Б. Ф. Скинер

Советот на Европа го дефинира неформалното образование во корелација со традиционалните форми на едукација, споменувајќи дека треба да е поставено надвор од формалното и да го дополнува, како и да биде дизајнирано да подобрува широк спектар на вештини и на компетенции кај младите луѓе. Причината зошто се дава големо значење на неформалното образование е признанието дека формалното образование не успева целосно да ги задоволи потребите за личен и за професионален развој на младите. Неформалното образование придонесува во процесот на доживотно учење и развивање на човечкиот капитал. Како концепт неформалното образование за првпат се појавува во 80-тите години на минатиот век кога е забележано дека формалното образование не води кон развој на општеството и не може да одговори на потребите за развој на пазарот на трудот. Неформалното образование нуди широк спектар на можности. Од учење за развој на лични и на животни вештини, и способности, до развој на специфични професионални вештини и знаења.

Кога станува збор за неформално образование за работа со маргинализираните заедници се зборува за образование на маргините. Како што најчесто маргинализираните заедници се исклучени од општеството, така во формалниот процес на образование се исклучени и темите за работа со нив, за нивните права, за политиките што се креираат за нив итн.

Заокружи 20

Заокружи20… бидејќи сега има што да заокружиш ако си бил/а дискриминиран/а поради твојата сексуална ориентација.

На 18ти ноември, Х.Е.Р.А и Коалицијата „СЗПМЗ“ започнаа онлајн кампања „Заокружи 20“ на социјалните мрежи за промоција на Протоколот за утврдување на постапката за постапување во случаи за заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. „Заокружи 20“ има за цел да ги информира пред сè припадниците на ЛГБТИ заедницата, но и сите граѓани на Македонија за постоењето на овој важен документ, и да ги охрабри да пријавуваат дискриминација преку оваа алатка која може да помогне во справувањето со секојдневната дискриминација на голем број наши граѓани и граѓанки.

Pages