Повик за поднесување текстови за десетиот број на списанието Дроги – Политики и практики

Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, Центар за едукации, документирање и истражување и Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ објавуваат повик за доставување авторски трудови за десетиот број на списанието Дроги – Политики и практики.

Главна тема за десетиот број е: Дрогите во културата. Освен за главната тема, добродојдени се текстови и други содржини на било која тема поврзана со целите на списанието.

Краен рок за доставување на текстови и други информации е 20.10.2017 година. Селекцијата на доставените текстуални прилози и други информации ќе ја врши Уредничкиот одбор. Критериуми за селекција се:
  • Стручност (познавање на обработуваната проблематика)
  • Креативност
  • Иновативност (отворање нови прашања или промовирање нови начини за решавање на актуелните прашања)
  • Разбирливост (литературно изразување и/или сленговско изразување разбирливо и препознатливо за целните групи)
  • Навременост (запазување на крајниот рок за предавање на материјалите).

Новата влада вети дека ќе буџетира за ретровирусна терапија и сервиси за превенција на ХИВ по заминувањето на Глобален Фонд

Aidspan е непрофитна организација со седиште во Кенија чија мисија е да ја зајакне ефективноста на Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија со тоа што служи како независен надзорник на Фондот и нејзините имплементатори на грантови, излезе со вест за Македонија и програмите за превенција на ХИВ.
 
Во самата вест велат дека на 5 септември неодамна избраната влада на Република Македонија му наложи на Министерството за здравство, да одвои 103 милиони македонски денари во рамките на Националната програма за ХИВ за 2018 година, за да обезбеди континуиран пристап до антиретровирусен (АРВ) третман за ХИВ-позитивни луѓе, а со тоа го поддржуваат спроведувањето на програмите за превенција на ХИВ меѓу клучните засегнати популации (КАП), како што се мажи кои имаат секс со мажи (МСМ), лица кои инјектираат дрога (ПВИД) и сексуални работници (СР). Оваа сума е речиси четири пати поголема од износот што беше предвиден за 2018 година од страна на претходната влада. Локалните активисти го сметаат овој развој за многу важен чекор во обезбедувањето одржливост на услугите за ХИВ во Македонија.

Уште една тажна приказна

Во своето повеќегодишно искуство во работа со луѓето кои употребуваат дроги во Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје често се среќавам со примери поради кои никако не можам да останам рамнодушна на незаинтересираноста на институциите. Постојано гледам како си ја префрлуваат одговорноста едни на други кога ние во името на некој наш клиент или клиентка ќе побараме соодветни услуги и тоа ме исполнува со револт. Не можам да разберам како по толку многу соработка и обуки и понатаму не успеаја да изградат заедничка координација за да го олеснат давањето услуги за општествено маргинализираните заедници. Некако ми се чини дека им одговара здруженијата на граѓани да ја работат нивната работа. Ама и здруженијата не се во многу подобра положба од своите клиенти. На крајот од талкањето низ институционалните лавиринти ни преостанува со горчина да им соопштиме на нашите клиенти дека сме немоќни да им помогнеме повеќе од ова и да гледаме како пропаѓаат нивните животи. Би можела со денови да раскажувам најразлични примери, но сега ќе се обидам преку еден пример барем малку да ја доловам штетата која ја трпат луѓето кои употребуваат дроги поради институционалните бариери.

Р. имаше 16 години кога дојде да побара помош од ХОПС. Во тоа време инјектираше дроги и дојде кај нас за да побара помош за лекување на зависноста од опијати. И тука започна макотрпниот пат низ институционалните лавиринти.

Интервју за програмите за намалување на штети од дроги со Ана Јаковлева

Направивме интервју со Ана Јаковлева која работи на програмите за намалување на штети во ХОПС веќе со години. 


Која е улогата на програмите за намалување на штети од дроги?


Ана: Програмите за намалување на штети од дроги се насочени кон сеопфатна интервенција на проблемите на зависност, со оглед на тоа дека зависноста  не претставува само медицински проблем и не може единствено фармаколошки да биде решен. Она што овие програми го нудат надвор од медицинскиот третман на зависноста е и психо-социјална поддршка на клиентите и нивните семејства, што всушност може да се забележи и од самата внатрешна организација на програмите со постоење на медицински сервис, сервис за размена на опрема, социјален сервис, правен сервис, поддршка од психолог и психијатар.

Петиција за поддршка на програмите за намалување на штети од употреба на дроги и превенција на ХИВ во Македонија

Поддржи ја петицијата која е повик до Министерството за здравство и до Владата на Република Македонија за обезбедување финансиски средства и продолжување на  програмите кои работат на превенција на ХИВ и намалување на штети од употреба на дроги!

#СпасиЖивоти!

 Петиција за подршка на програмите за намалување на штети од употреба на дроги и превенција на ХИВ  во Македонија.

Понатамошниот опстанок на програмите за намалување на штети од употреба на дроги и превенција на ХИВ е неизвесен. Досегашната финансиска поддршка на Република Македонија од Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија завршува во јуни 2017 година, со што над 10.000 луѓе кои употребуваат дроги како и членовите на нивните семејства ќе останат без соодветна социјална и здравствена заштита.

Жена може да користи дроги и да успее во животот – да биде мајка, да оди на работа

Е. е жена со долгогодишно искуство на употреба на разновидни дроги, но зависна само од опијати. Веќе подолго време не употребува дроги и прима супституциска терапија со метадон. Во меѓувреме работи и самостојно се грижи за своето неколкугодишно дете. Забележливо беше дека не ѝ беше лесно отворено да ги изрази своите чувства, особено во разговор со маж, но сепак се согласи да разговараме радосна што има можност да ги сподели своите искуства како жена која има искуство со употреба на дроги. Е. искрено се надева дека нејзиното сведоштво ќе помогне да се привлече вниманието на надлежните институции за да им се овозможи поголема помош на девојките и на жените кои употребуваат дроги. А според нејзините искуства, но и според нејзините сознанија за искуствата на други девојки и жени, навистина има потреба од воведување специфични родово ориентирани услуги за девојките и за жените кои употребуваат дроги.

Во Свазиленд има намалување на нови ХИВ инфекции за 44%. 

Свазиленд е земја со највисока ХИВ преваленца во светот, но епидемијата е ставена под контрола, бидејќе се повеќе луѓе пристапуваат кон третман на лечење и се вирусно потиснати. Новите ХИВ инфекции во Свазиленд се намалени за речиси една половина (44%) од 2011, и бројот на луѓе кои што се вирусно потиснати е повеќе од двојно, според податоците презентирани на Меѓународното здружение за ХИВ/СИДА на конференцијата за истражување за ХИВ во Париз. 

73% од луѓето живеат со ХИВ во Свазиленд, и оние кои што се дијагностицирани и оние кои што не се дијагностицирани, сега имаат невидливо вирусно потиснување, односно тоа значи дека не можат да го пренесат на други. Статистиките предлагаат дека Свазиленд ги има достигнато целите на UNAIDS 90-90-90 за добивање на бројка од 73% на луѓе кои што се се вирусно потиснати. Наодите доаѓаат од втората студија за проценка на ХИВ/СИДА, Свазиленд ХИВ Анкета за мерење на инцидента и се првите кои што го покажаа влијанието на зголемувањето на “Третман за сите” во услови на високо оптоварување. 

Крупен чекор напред кон обезбедување одржливост на превенцијата и поддршката во врска со ХИВ

Владата на својата 26 седница, ја разгледа Информацијата за воспоставување одржливост на националниот одговор кон ХИВ во Република Македонија во рамки на буџетот на Министерството за здравство. Со оваа информација и усвоените заклучоци, Владата се обврза речиси четирикратно да ги зголеми средствата и со тоа да го обезбеди потребниот буџет за Програмата за ХИВ за 2018 година. На овој начин ќе се осигура континуирана и современа антиретровирусна терапија за лицата што живеат со ХИВ и ќе се одржат програмите за превенција и поддршка за луѓето изложени на најголем ризик и по завршувањето на поддршката од Глобалниот фонд за СИДА, туберкулоза и маларија.

МДМА е на чекор од назначување како лек за пост-трауматско нарушување


Американската администрација за храна и лекови (FDA)  утврди дека 3,4-метиленедиоксиметамфетамин (МДМА), исто така познат како екстази, е "значајна терапија“ во третман на пост-трауматски стресни нарушувања (ПТСН). Благодарение на овие чекори во истражувањата, дрогата може да има побрз пат до фармацевтско одобрување.

Мултидисциплинарната асоцијација за психоделични студии ја објави одлуката на ФДА минатата недела, откривајќи дека тие сега можат да се придвижат кон нивните претстојни истражувања „Фаза 3". Каде може да се утврди ефикасноста на дрогата при лекување на оние кои страдаат од ПТСН. Испитувањата ќе вклучат 200 до 300 учесници, а првото испитување ќе започне да ги прифаќа субјектите во 2018 година.

Зошто жени и дроги?

Во Европа речиси една четвртина од луѓето кои развиле сериозни проблеми предизвикани од употребата на дроги се жени. Во просек, жените се јавуваат како една на секои тројца мажи кои влегуваат во третман, а еден од пет смртни случаи предизвикани од употреба на дроги се жени.

Родовата перспектива е важна во објаснување на секое прашање и на секој проблем, вклучувајќи ја и употребата на дроги. Мажите и жените се различни не само биолошки, туку женскоста и машкоста се одредени културно, историски и социјално. Темата на овој број на списанието „Дроги, политики и практики“ ќе се обиде токму тоа, да ја истакне важноста на родово специфичните пристапи во размислувањата за употребата на дрогите, зависноста и третманот со цел да се обиде да одговори на предизвиците на жените кои употребуваат дроги.

Мажите и жените употребуваат дроги од различни причини, мажите и жените можат да реагираат различно на употребата на дрогите, а употребата на дрогите да се манифестира различно кај нив. Причините за тоа се биолошките, од една страна, односно половите разлики и, од друга страна, социјалните и културните аспекти на употребата на дроги кои, меѓу другото, се и родово одредени. Во Европа речиси една четвртина од луѓето кои развиле сериозни проблеми предизвикани од употребата на дроги се жени. Во просек, жените се јавуваат како една на секои тројца мажи кои влегуваат во третман, а еден од пет смртни случаи предизвикани од употреба на дроги се жени. Додека во Европа се води родово разделена статистика, во Македонија недостасува статистичка анализа на употребата на дроги и смртноста од нив генерално, а со тоа и родово разделена статистика. Сувите статистички податоци заслужуваат квалитативен истражувачки пристап преку откривање и интерпретација на женските приказни поврзани со употребата на дроги и третманот.

Pages