Второнаградена новинарска статија на Емилија Петреска

[Видео] Со ХИВ се живее, но молчењето и стравот создаваат стигма

Ако ХИВ порано значеше смрт, денес, со помош на соодветна терапија вирусот може да се контролира, а заболените лица може да имаат долг и квалитетен живот. Но, неинформираноста на граѓаните придонесува за дискриминација кон лицата заболени со ХИВ. Тоа пак, ги спречува јавно да зборуваат за својата состојба.

Најефикасно средство за превенција е навременото тестирање. Тоа е целосно анонимно и е бесплатно. Со цел да покажеме колку овој процес е едноставен, тестот го направи и тимот на Радио МОФ.

П.С. Тестот беше негативен.

Повеќе на оваа тема, во видеото што го подготвија Емилија Петреска и Добромир Алексиќ.

Новинарски текст објавен на http://www.radiomof.mk

Претседателу Јоко, ние (сакаме) да те сакаме!

8 години откако Индонезија го донесе својот најнов закон за дрога, Законот бр. 35 од 2009 година за наркотици. Овој закон ја криминализира употребата на дроги и малите количини на поседување на дроги, а исто така ја вклучува и смртната казна како крајна казна за производство и продажба.

Криминализацијата на луѓето кои користат дроги резултира со пренатрупаност на населението во затворите во Индонезија. Од донесувањето на законот, затворската популација е зголемена од 140% капацитет во 2012 година на 174% во 2017 година.

Администрацијата на претседателот Јоко Видодо,  егзекутира луѓе обвинети дека се трговци со дрога. Севкупно, оваа администрација извршила егзекуција на 18 лица (6 на 18 јануари 2015, 8 на 29 април 2015 година и 4 на 29 јули 2016 година). Од тие 18, само 3 се индонезијци, а останатите се странски државјани. За време на предизборната кампања, пред да биде избран во 2014 година, Јоко Видодо честопати бил критикуван од неговиот (поранешен воен) политички противник поради тоа што не беил доволно храбар да биде претседател на Индонезија. На партискиот конгрес, Јоко Видодо со гордост тврдел дека овие убиства докажале дека тој е храбар лидер.

Првонаградената новинарска статија на Елица Бочвароска

 Најдобра новинарска статија на тема: „Одржливоста и потребата на програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Република Македонија“.                                                                                                                              

 „Државата не дава пари за ХИВ тестирање, ќе расте бројот на болни од сида“

Само лани во мобилните лаборатории на ХЕРА направени се 3.700 тестирања, преку нив се откриваат околу една третина од новодијагностицираните со ХИВ, а преку останатите сервиси за поддршка и превенција инфекцијата се држи под контрола;- од кампања против СИДА во Македонија (Фото: МИА)

Двете мобилни лаборатории за брзо и доверливо ХИВ тестирање и советување, кои функционираат во рамки на невладината ХЕРА, од први јули ќе престанат со работа ако државата веднаш не најде начин за нивно оддржливо финансирање. Активистите од невладината организација велат дека преку Глобалниот фонд, кој досега ја финансираше работата на сервисите за превенција од ХИВ иако официјално се повлече од Македонија на крајот на годината, успеале да прераспределат дел од непотрошените средства и за оваа година, но дека тие се доволни само до крајот на јуни.

Кокаин

Кокаин (Бензоилметилекгонин, кока, бело) е кристален тропански аклалоид со краткотрајно стимулативно дејство кој се добива од листовите на растението Еритроксилон Кока, кое традиционално се одгледува и употребува на Јужнoaмериканскиот континент уште од дамнешни времиња. Кокаинот е изолиран во 1855 година од страна на Германскиот хемичар Фридрих Гедке (Friedrich Gaedcke), и позната е примената на кокаинот во многу медицински гранки како психијатрија, стоматологија, анестезиологија и други. Зигмунд Фројд (Sigmund Freud) во третман на депресија користи кокаин во 1884 година. До поголема популаризација на рекреативната употреба на кокаинот доаѓа во во 70-тите и 80-тите години од минатиот век првично во САД, а потоа и во Европа и ширум светот. Кокаинот е најчесто употребуван илегален стимуланс во Европа според податоците во Европскиот извештај за дроги од 2015 година објавен од Европскиот Мониторинг Центар за Дроги и Зависности (The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA) и втората најчесто користена илегална ПАС во светот после канабисот.

Избрани најдобрите новинарски статии

Заврши јавниот повик за избор на најдобра новинарска статија на тема: „Одржливоста и потребата на програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Република Македонија“.

Повикот беше отворен за сите новинари од печатените и електронските медиуми, како и студентите на студиите по новинарсто од последната година на студии. 

Првонаградената новинарска статија е на Елица Бочвароска со нејзиниот натпис „Државата не дава пари за ХИВ тестирање, ќе расте бројот на болни од сида“ и второнаградената новинарска статија е на Емилија Петреска.  „Со ХИВ се живее, но молчењето и стравотсоздаваат стигма.

Им честитаме на наградените за одличните статии.
 

Да не дозволиме епидемија на ХИВ во Македонија

Програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Македонија датираат уште од 1996 година. Оттогаш до денес се развиени вкупно 17 такви програми, од кои четири во Скопје и по една во другите 13 градови. Овие програми се карактеризираат со комплементарност,  нудат повеќе услуги на едно место – размена на стерилен прибор за инјектирање, кондоми, услуги од медицинско лице, социјален работник, теренска работа, тестирање за ХИВ и за хепатит Ц, а во 6 градови и бесплатна правна помош. Токму поради ваквите карактеристики, овие програми се препознаени како добра пракса не само во регионот туку и пошироко.

Голем број студиски посети се реализирани во Македонија, каде што учесници од разни земји ги посетиле програмите на ХОПС во Скопје и стекнувале знаење за тоа како да се развива успешна програма за намалување на штетите од употреба на дроги.

Петиција за поддршка на програмите за намалување на штети од употреба на дроги и превенција на ХИВ во Македонија

Поддржи ја петицијата која е повик до Министерството за здравство и до Владата на Република Македонија за обезбедување финансиски средства и продолжување на  програмите кои работат на превенција на ХИВ и намалување на штети од употреба на дроги!

Спаси животи!

 Петиција за подршка на програмите за намалување на штети од употреба на дроги и превенција на ХИВ  во Македонија.

Понатамошниот опстанок на програмите за намалување на штети од употреба на дроги и превенција на ХИВ е неизвесен. Досегашната финансиска поддршка на Република Македонија од Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија завршува во јуни 2017 година, со што над 10.000 луѓе кои употребуваат дроги како и членовите на нивните семејства ќе останат без соодветна социјална и здравствена заштита

Кампања за одржливост на програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Македонија

Започнавме кампања „Со клучни одлуки до здрава заедница“. Сите активности во врска со истата можете да ги следите на овој ЛИНК.

Да не дозволиме епидемија на ХИВ во Македонија!

Програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Македонија датираат уште од 1996 година. Оттогаш до денес се развиени вкупно 17 такви програми, од кои четири во Скопје и по една во другите 13 градови. Овие програми се карактеризираат со комплементарност,  нудат повеќе услуги на едно место – размена на стерилен прибор за инјектирање, кондоми, услуги од медицинско лице, социјален работник, теренска работа, тестирање за ХИВ и за хепатит Ц, а во 6 градови и бесплатна правна помош. Токму поради ваквите карактеристики, овие програми се препознаени како добра пракса не само во регионот туку и пошироко. Голем број студиски посети се реализирани во Македонија, каде што учесници од разни земји ги посетиле програмите на ХОПС во Скопје и стекнувале знаење за тоа како да се развива успешна програма за намалување на штетите од употреба на дроги.

ПОВИК ЗА КОНСУЛТАНТ за изработка на „Водич за Граѓански организации за работа со деца и млади кои употребуваат дроги во земјите од Западен Балкан“

                                                                           
Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје
објавува  ПОВИК ЗА КОНСУЛТАНТ  за изработка на Водич за Граѓански организации за работа со деца и млади кои употребуваат дроги во земјите од Западен Балкан.
 
Потребни квалификации:
  • Завршено високо образование; Кандидатите со завршени постдипломски студии по социјална работа, психологија, педагогија, јавно здравје или други поврзани области ќе имаат предност;
  • Најмалку 5 годишно искуство во полето на социјална или здравствена заштита на деца и млади во ризик;
  • Детално познавање на меѓународните стандарди и добрите практики во обезбедување на услуги за поддршка на деца и млади кои употребуваат дроги, како и споспобност за нивно адаптирање за условите во регионот;
  • Запознаеност со здравствените, социјалните и системите за заштита на децата во земјите од Западен Балкан;
  • Запознаеност со граѓанскиот сектор во регионот;
  • Познавање на некој од јазиците на земјите од Западен Балкан или англиски јазик; Кандидатите кои ќе можат да го изработат Водичот на англиски јазик ќе имаат предност;
  • Добри комуникациски вештини и способност за работа во тесни рокови;
  • Напредни вештини за пишување, со докажана позадина на објавени трудови во последните 5 години.

Детален опис на условите и работните задачи може да се најде на овој ЛИНК.   

Министерот за здравство Таравари одржа средба со претставници на Платформата за ХИВ

Христијан Јанкулоски од ХОПС, Елизабета Божиновска од Хера и претставник од Заедно посилни, остварија средба со новиот министер за здравство господинот Арбен Таравари. Тие го запознаа министерот за здравство со ситуацијата на програмите за намалување на штети, за нивната голема улога во одржување на ниска преваленца од ХИВ и туберколоза и од потребата за итно решение за одржливоста на програмите за намалување на штети. Центрите каде се нудат сервисите за поддршка на сексуалните работници, лицата што инјектираат дроги, лицата што живеат со ХИВ и останатите маргинализирани заедници од наредниот месец се во ризик од затворање. Претставниците со министерот разговараа за тоа што треба итно да се направи за да не се стави клуч на овие сервиси, и како долгорочно во иднина да се обезбеди стабилно финансирање. 

Pages