Кокаин

Кокаин (Бензоилметилекгонин, кока, бело) е кристален тропански аклалоид со краткотрајно стимулативно дејство кој се добива од листовите на растението Еритроксилон Кока, кое традиционално се одгледува и употребува на Јужнoaмериканскиот континент уште од дамнешни времиња. Кокаинот е изолиран во 1855 година од страна на Германскиот хемичар Фридрих Гедке (Friedrich Gaedcke), и позната е примената на кокаинот во многу медицински гранки како психијатрија, стоматологија, анестезиологија и други. Зигмунд Фројд (Sigmund Freud) во третман на депресија користи кокаин во 1884 година. До поголема популаризација на рекреативната употреба на кокаинот доаѓа во во 70-тите и 80-тите години од минатиот век првично во САД, а потоа и во Европа и ширум светот. Кокаинот е најчесто употребуван илегален стимуланс во Европа според податоците во Европскиот извештај за дроги од 2015 година објавен од Европскиот Мониторинг Центар за Дроги и Зависности (The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA) и втората најчесто користена илегална ПАС во светот после канабисот.

Избрани најдобрите новинарски статии

Заврши јавниот повик за избор на најдобра новинарска статија на тема: „Одржливоста и потребата на програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Република Македонија“.

Повикот беше отворен за сите новинари од печатените и електронските медиуми, како и студентите на студиите по новинарсто од последната година на студии. 

Првонаградената новинарска статија е на Елица Бочвароска со нејзиниот натпис „Државата не дава пари за ХИВ тестирање, ќе расте бројот на болни од сида“ и второнаградената новинарска статија е на Емилија Петреска.  „Со ХИВ се живее, но молчењето и стравотсоздаваат стигма.

Им честитаме на наградените за одличните статии.
 

Да не дозволиме епидемија на ХИВ во Македонија

Програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Македонија датираат уште од 1996 година. Оттогаш до денес се развиени вкупно 17 такви програми, од кои четири во Скопје и по една во другите 13 градови. Овие програми се карактеризираат со комплементарност,  нудат повеќе услуги на едно место – размена на стерилен прибор за инјектирање, кондоми, услуги од медицинско лице, социјален работник, теренска работа, тестирање за ХИВ и за хепатит Ц, а во 6 градови и бесплатна правна помош. Токму поради ваквите карактеристики, овие програми се препознаени како добра пракса не само во регионот туку и пошироко.

Голем број студиски посети се реализирани во Македонија, каде што учесници од разни земји ги посетиле програмите на ХОПС во Скопје и стекнувале знаење за тоа како да се развива успешна програма за намалување на штетите од употреба на дроги.

Петиција за поддршка на програмите за намалување на штети од употреба на дроги и превенција на ХИВ во Македонија

Поддржи ја петицијата која е повик до Министерството за здравство и до Владата на Република Македонија за обезбедување финансиски средства и продолжување на  програмите кои работат на превенција на ХИВ и намалување на штети од употреба на дроги!

Спаси животи!

 Петиција за подршка на програмите за намалување на штети од употреба на дроги и превенција на ХИВ  во Македонија.

Понатамошниот опстанок на програмите за намалување на штети од употреба на дроги и превенција на ХИВ е неизвесен. Досегашната финансиска поддршка на Република Македонија од Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија завршува во јуни 2017 година, со што над 10.000 луѓе кои употребуваат дроги како и членовите на нивните семејства ќе останат без соодветна социјална и здравствена заштита

Кампања за одржливост на програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Македонија

Започнавме кампања „Со клучни одлуки до здрава заедница“. Сите активности во врска со истата можете да ги следите на овој ЛИНК.

Да не дозволиме епидемија на ХИВ во Македонија!

Програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Македонија датираат уште од 1996 година. Оттогаш до денес се развиени вкупно 17 такви програми, од кои четири во Скопје и по една во другите 13 градови. Овие програми се карактеризираат со комплементарност,  нудат повеќе услуги на едно место – размена на стерилен прибор за инјектирање, кондоми, услуги од медицинско лице, социјален работник, теренска работа, тестирање за ХИВ и за хепатит Ц, а во 6 градови и бесплатна правна помош. Токму поради ваквите карактеристики, овие програми се препознаени како добра пракса не само во регионот туку и пошироко. Голем број студиски посети се реализирани во Македонија, каде што учесници од разни земји ги посетиле програмите на ХОПС во Скопје и стекнувале знаење за тоа како да се развива успешна програма за намалување на штетите од употреба на дроги.

ПОВИК ЗА КОНСУЛТАНТ за изработка на „Водич за Граѓански организации за работа со деца и млади кои употребуваат дроги во земјите од Западен Балкан“

                                                                           
Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје
објавува  ПОВИК ЗА КОНСУЛТАНТ  за изработка на Водич за Граѓански организации за работа со деца и млади кои употребуваат дроги во земјите од Западен Балкан.
 
Потребни квалификации:
  • Завршено високо образование; Кандидатите со завршени постдипломски студии по социјална работа, психологија, педагогија, јавно здравје или други поврзани области ќе имаат предност;
  • Најмалку 5 годишно искуство во полето на социјална или здравствена заштита на деца и млади во ризик;
  • Детално познавање на меѓународните стандарди и добрите практики во обезбедување на услуги за поддршка на деца и млади кои употребуваат дроги, како и споспобност за нивно адаптирање за условите во регионот;
  • Запознаеност со здравствените, социјалните и системите за заштита на децата во земјите од Западен Балкан;
  • Запознаеност со граѓанскиот сектор во регионот;
  • Познавање на некој од јазиците на земјите од Западен Балкан или англиски јазик; Кандидатите кои ќе можат да го изработат Водичот на англиски јазик ќе имаат предност;
  • Добри комуникациски вештини и способност за работа во тесни рокови;
  • Напредни вештини за пишување, со докажана позадина на објавени трудови во последните 5 години.

Детален опис на условите и работните задачи може да се најде на овој ЛИНК.   

Министерот за здравство Таравари одржа средба со претставници на Платформата за ХИВ

Христијан Јанкулоски од ХОПС, Елизабета Божиновска од Хера и претставник од Заедно посилни, остварија средба со новиот министер за здравство господинот Арбен Таравари. Тие го запознаа министерот за здравство со ситуацијата на програмите за намалување на штети, за нивната голема улога во одржување на ниска преваленца од ХИВ и туберколоза и од потребата за итно решение за одржливоста на програмите за намалување на штети. Центрите каде се нудат сервисите за поддршка на сексуалните работници, лицата што инјектираат дроги, лицата што живеат со ХИВ и останатите маргинализирани заедници од наредниот месец се во ризик од затворање. Претставниците со министерот разговараа за тоа што треба итно да се направи за да не се стави клуч на овие сервиси, и како долгорочно во иднина да се обезбеди стабилно финансирање. 

Медицинска употреба на коноп во Македонија

На 08 јуни 2017 година, Здружението ХОПС - Опции за здрав живот Скопје организираше стручна тркалезна маса на тема „Медицинска употреба на коноп во Македонија“. На тркалезната маса учествуваа лекари од медицински гранки засегнати со проблематиката, како и специјалисти кои се занимаваат со научно-истражувачка работа поврзана со медицински коноп.

Присутните ги поздравија измените на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции  од февруари 2016 година како добра основа кон овозможување на легалена рамка за употребата на медицинскиот коноп во Македонија и сузбивање на црниот пазар. Но истовремено порачаа дека законот е жива материја и треба да се менува согласно досегашните искуства од спроведувањето и напредокот на научните докази за ефикасност на медицинскиот коноп.


Oглас за ангажирање на консултант за човечки ресурси

Здружение ХОПС - Опции за здрав живот Скопје отвори повик за позиција: Консултант за човечки ресурси.  Како здружение имаме потреба од консултантски услуги во областа на менаџирањето со човечките ресурси и анализа и предлог за нова организациска структура. Ангажманот на консултантското лице би бил на определено време од 15 јули до 30 септември 2017 година. 

Од ангажираниот консултант/тка очекувани резултати:

1.  Анализа на организациска структура и постоечки човечки ресурси.
2.  Анализа на потреби од човечки ресурси согласно организациската стратегија и приоритетите.
3. Предлог структура на човечките ресурси во ХОПС за периодот 2018-2019 година.
4. Препораки за јакнење на капацитети на човечките ресурси на краток и долг рок.

 

Повик за избор на најдобра новинарска статија на тема „Одржливоста и потребата на програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Република Македонија“

Поддржи. Не казнувај! Support. Don't Punish. е глобална кампања за застапување која повикува за подобри политики поврзани со дрогите, кои ќе дадат приоритет на јавното здравство и човекови права. Овој ден се одбележува секоја година на 26-ти јуни.

Ова е причината за да почнеме со јавен повик за избор на најдобра новинарска статија на тема:

„Одржливоста и потребата на програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Република Македонија“.

Темата ја избравме зошто во Македонија постојат 17 програми за намалување штети од употреба на дроги кои се во ризик од затворање поради тоа што средствата за спроведување на програмите за намалување штети се обезбедени само до јуни 2017 година. 

Исклучително е важно да се обезбедат сигурни домашни извори за опстанок и за одржлив развој на програмите за намалување штети во Република Македонија.

Pages