Спречување на смртни случаи од предозирање со опиоиди со налоксон за дома

EMCDDA нуди публикација за пристапот на налоксон во Европската унија и ја сумира ефективноста на програмите за ракување со налоксон за да се спасат животите на луѓето изложени на ризик од предозирање, како и давање препораки за иднината.

Налоксон може да спаси животи ако се администрира на време. Овој извештај го разгледува опиоидното предозирање и како го спречува налоксон и ги разгледува околностите на смртните случаи од предозирање со опиоиди и употребата на налоксон во редовната клиничка пракса. Како и документирање на историскиот развој и ширење на програмите за преземање на налоксон во Европа и пошироко. Студијата ја разгледува практичната страна на имплементација на налоксонот, вклучително и обуката на примателите на налоксон за тоа како да препознаат и да одговорат на предозирање. Иако налоксонот за дома е подддржан од Светската здравствена организација, извештајот открива дека во Европа постојат бариери за пристап  до истиот.

Извештајот може да го прочитате ТУКА.