Синтетички канабиноиди во Европа

Синтетички канабиноиди претставуваат најголемата група на супстанции кои се следат во моментов во Европа од страна на EMCCDA преку Системот за рано предупредување на ЕУ. Актуелните сознанија на овие супстанции и трендови во производството, достапност, употреба и штетите се презентирани во оваа анализа.

Синтетички канабиноиди се група на супстанции кои го имитираат ефектите од (-) - транс-Δ9-тетрахидроканабинол (ТХЦ), која е супстанца која е главно одговорни за големи психоактивни ефекти на канабисот. Бројот на синтетички канабиноиди, нивната хемиска разновидност и брзината на нивната појава ја прават оваа група на соединенија особено предизвикувачки во поглед на откривање, следење и реагирање.

Малку се знае за тоа како работат овие супстанции и нивните токсични ефекти кај луѓето. Сепак, нивната употреба предизвика многу сериозни труење, па дури и смрт - понекогаш се манифестира како појава на масовно труење.

Оваа анализа има за цел да обезбеди ажурирање на тековните сознанија на овие супстанции и нивните ефекти, како и трендови во производството, достапност и употреба, продажба.

Истражувањето може да го прочитате ОВДЕ.