Сега и тогаш- Психоделична наука 2017

Во 2017 година  e одржана најголемата меѓународна психоделичка конференција, која се случила досега.

Психоделичните растенија и супстанции се главното влијание и клучен елемент во развојот на човечката еволуција и нашиот културен развој. Сега повеќе од кога било, играат клучна улога во промената на парадигмата благодарение на психоделичната наука. Биомедицинските и клиничките истражувања континуирано помагаат да се консолидира нашето знаење и разбирање на телото, умот, особено кога се осврнуваме на историјата на психоделиците, мозокот со неговата бескрајна комплексност и непознати мистерии.

Во 2017 година се одржа најголемата меѓународна психоделичка конференција, организирана од Мултидисциплинарната асоцијација за психоделични студии (МАПС). Психоделделичната наука во 2017 ги собра водечките научници, мислители, истражувачи и експерти за споделување и презентирање на состојбата на уметноста во тековниот развој на нови протоколи и модели за третман кои користат психоделика како терапевтски алатки, помагајќи им на луѓето да најдат целоста и благосостојба во овие сложени и модерни времиња.

Со овој прв дел од документарецот, Карина Мускарина и Бран Гонзалез се обидуваат да го покријат моментот "Сега и тогаш", за да помогнат гледачот да добие пошироко разбирање, за тоа како првиот бран на психоделично истражување и наука од 1940-тите и 50-тите години се споредува со она што денес се случува во светот. Тие ќе продолжат со следење на "Идните чекори" за да се стекне подобра споделена визија за тоа што може да се направи за да ја поддржат и промовираат психоделичната наука и напорите на оваа светска заедница.

Извор: Drugreporter Video Advocacy Network