Промоција на истражување: „Трансродовото искуство“

Коалицијата Маргини нѐ повикува на промоција на истражувањето Трансродовото искуство: идентитети, тела, насилство и социјализација.

Истражувањето е дел од проектот на УСАИД за инклузија на ЛГБТИ луѓето, во партнерство со Коалицијата Маргини, ЛГБТИ центарот за поддршка, и ЛГБТ Јунајтед Тетово. Промоцијата на истражувањето е поддржано од Фондацијата отворено општество Македонија.

Промотори на истражувањето ќе бидат Славчо Димитров, главен истражувач, Лина Ќостарова Унковска - клинички психолог, и Ирена Цветковиќ, рецензент на истражувањето. 

„Ова истражување е прво од ваков тип кај нас и пошироко во регионот, на што сме посебно горди.“ - Коалиција Маргини

Целта на ова истражување е да овозможи увид и знаење за искуството на трансродовите луѓе низ неколкукратна перспектива, како и да му даде глас на истото. Одовде, од една страна, предмет на нашето истражување се главните обележја, теми и пресвртни точки на трансродовото искуство на формирање на идентитетот, како родовиот, така и сексуалниот, земајќи ги притоа предвид комплексните социјални динамики и интерсубјективни релации во кои, преку кои и наспроти кои се формира трансродовиот идентитет.

Од друга страна, истражувањето цели да им даде глас и да ги земе предвид наративите и приказните на трансродовите лица преку анализа и претставување на клучните проблеми и потреби што ги идентификуваат тие, а врз основа на специфичноста на нивното искуство.

Трето, истражувањето се стреми да ги претстави и да ги препознае/признае трансродовите искуства на формирање релации на интимност, социјални светови и пријателства и мрежи на поддршка преку кои трансродовите лица преживуваат и ги потврдуваат своите идентитети во високотрансфобичната социополитичка и културна средина.

Конечно, истражувањето има за цел да ги стави во преден план погледите, чувствата и потребите за активистичка мобилизација на транслицата, како и влијанието на активистичкото дејствување врз трансродовата идентитетска формација.

Линк од настанот.