Објавен е четвртиот број на списанието ДРОГИ – Политики и практики

Во август 2015 година беше објавен четвртиот број на списанието Дроги – Политики и практики. Главна тема на ова издание е „Одржливост на програмите за намалување на штети“, а се потрудивме сите написи, колку и да изгледаат како отстапување, да ги подржуваат написите кои се носители на главната тема.
Програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Македонија се исправени пред огромен предизвик затоа што не е јасно како ќе опстануваат по прекратувањето на средствата од Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија. Понатамошното финансирање треба да го обезбеди Владата на Република Македонија, но сè уште нема никакви гаранции дали и под кои услови Владата ќе ја спроведе преземената обврска. Токму затоа ова издание ја отвора темата за одржливоста на програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Македонија. Веруваме дека ќе успееме да го привлечеме вниманието на стручната, но и на целокупната јавност за неопходноста од постоењето на програмите за намалување на штети поради општа заштита на јавното здравје и унапредување на квалитетот на живеење. Списанието може да го симнете во pdf верзија на следниов линк.