Локална стратегија за заштита од ХИВ на Општина Тетово

Основна мисија на Локалната стратегија за заштита од ХИВ на Општина Тетово е унапредување на здравјето и заштита на локалното население од ХИВ преку формално и неформално образование, подигање на свеста, превенција, рано откривање и навремена грижа и поддршка

Стратегијата на албански јазик можете да ја прочитате ОВДЕ.