Христијан Јанкулоски со панел дискусија на Форум за политики на граѓанското општество во Вашингтон

Извршниот директор на ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, Христијан Јанкулоски e дел од Форум за политики на граѓанското општество во Вашингтон (CSPF). Денес на 12.10.2017 година во Ваншигтон, Христијан Јанкулоски ќе биде еден од панелистите кој ќе говори за предизвиците во однос нa финансирањата на програмите за превенција на ХИВ и изнаоѓањето одржлив механизам на финансирање на граѓанските организации од националниот буџет. 

Форум за политики на граѓанското општество во Вашингтон (CSPF), стана составен дел на пролетните и годишните состаноци на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка, обезбедувајќи отворен простор за организациите на граѓанското општество (ГО) за дијалог и размена на ставови со групата на Светска банка и вработените во ММФ, нивните врсници, владини делегации и други засегнати страни на широк спектар на теми.


СПФ се состанува во Вашингтон, од 10 октомври до петок, 13 октомври 2017 година. Програмата ќе вклучува ориентација на групата Светска банка; дискусија на тркалезна маса со извршни директори на Светската банка; и околу 40 сесии за политички дијалози кои ја одразуваат разновидноста на загриженоста на политиките на ГО.
 
Кои се ГО?
Граѓанските организации вклучуваат невладини организации, групи на заедницата, синдикати, движења на домородните народи, верски организации, професионални здруженија, фондации, тинк-тенкови, добротворни организации и други непрофитни организации.