Годишен извештај на УНОДЦ - 2016

Годишниот извештај за 2016 година дава преглед на работата на УНОДЦ низ целиот свет во помагањето на земјите-членки за справување со заканата од дрога, криминал и тероризам. Освен истакнувањето на достигнувањата на Канцеларијата за оваа година, извештајот го прикажува човечкото влијание на работата на УНОДЦ преку серија успешни приказни и ефект на теренот.

Годишниот извештај опфаќа широк опсег на содржини, вклучувајќи и стратешки наратив за напредок, кој ги става напорите на УНОДЦ во развојот на глобалната политичка сцена и скицира широки приоритети за следните неколку години; тематски поглавја за дрога, здравство и трговија со луѓе; транснационален организиран криминал; правда; корупција; тероризам; политичка поддршка и јавни работи; истражување, анализа на трендови и криминолошки науки; и независна евалуација; и информации за финансиите и финансирањето на Канцеларијата.

Извештајот можете да го прочитате ОВДЕ.