Фемициди – убиства на жени заради тоа што се жени

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство  денес започнувајки од 10 часот до 14  часот и триесет минути, ја одржува својата конференција „Фемициди – убиства на жени заради тоа што се жени“  во хотел Порта - Скопје. Дел од конференцијата ќе бидат и претставници од ХОПС.

Главна говорничка на конференцијата да биде г-ѓа Шалва Веил, професорка на Хебрејскиот универзитет во Ерусалим и позната истражувачка и гласноговорничка на темите насилство врз жени и убиство на жени - фемициди. Таа се залага фемицидите да бидат третирани како социолошки факт на кој е потребно да се посвети доволно внимание и да се надминат предизвиците во нивното истражување. Покрај професорката Веил, на конференцијата ќе говорат и други чинители од државните институции и невладиниот сектор кои се засегнати со тематиката на насилство врз жени и убиства на жени.