Европски извештај за дроги 2018: Трендови и развој

Кои се најновите трендови на пазарот на дрога и кои се факторите што ги водат? Кои дроги најмногу предизвикуваат загриженост денес? Кои се најновите случувања во превенцијата, третманот и политиките поврзани со дроги? Овие и други прашања можете да ги најдете во извештајот на Европскиот центар за следење на дроги и зависности од дроги (ЕМЦДДА) кој излезе вчера на 7-ми јуни. 

Европскиот извештај за дроги 2018: Трендови и развој, обезбедува сеопфатна анализа на модели кои се појавуваат во 28 земји-членки на ЕУ, Турција и Норвешка. Извештајот може да се најде на 24 јазици.