Дроп-ин центри и теренски тимови

 

Услуги за намалување на штети од употреба на дроги наменети за лицата коишто употребуваат дроги и нивните семејства, може да добиете во:

  • Дроп ин центар во Мавровка, од понеделник до петок, од 13 до 18 часот, тел. број 02/3130-058;​​

  • Дроп ин центар во Капиштец, од понеделник до петок, од 9 до 17 часот, тел. број 02/3176-428;​

  • Дроп ин центар во Шуто Оризари, од понеделник до петок, од 10 до 16 часот, тел. број 076/631-635;​

  • Дневен центар за ресоцијализација и рехабилитација на корисници на дроги и нивните семејства, тел.број 02/5112-684.

​​Доколку не можете да дојдете во нашите центри, побарајте го Теренскиот тим на 075/769-948.

 

Услуги за поддршка на сексуалните работници/чки и нивните семејства, може да добиете во:

  • Дневниот центар за поддршка на сексуални работници/чки, секој работен ден, од 13 до 17 часот, тел. број 02/2630-499.

Доколку не можете да дојдете во нашиотцентар, побарајте го Теренскиот тим:

  • на Отворена сцена или пред Македонска телевизија, во вечерните часови секој понеделник, среда и петок;​

  • во Шуто Оризари, се одвива еднаш неделно во вторник навечер.

  • во Топаана, секој понеделник околу пладне.