Делегација на земјите во развој постави шест приоритети за планот за работа за 2018-2019 година


Делегација на земјите во развој  меѓу кои и извршниот директор на ХОПС, Христијан Јанкулоски, се сретнаа на тридневно стратешко планирање во Маракеш, Мароко, за развивање на агендата за својот годишен план за работа за 2018 - 2019.

Својата агенда ќе ја фокусираат врз влијанието на шестте главни области на работата на Глобалниот фонд: Одбор за култура и управување, еволуција на Националниот координативен механизам (НКМ), подобност, човекови права, родова еднаквост, 6-тото надополнување како и одржливост, транзиција и ко-финансирање

Агендата е направена по темелни консултации со граѓанското општество, партнери и засегнати страни. Покрај поставените приоритети, средбата обезбеди можност за членовите на делегацијата од 15 земји, да ја прикажат и оценат својата работа и да го оценат претходниот план за работа.

Д-р Едона Дева, заменик-член на Управниот одбор верува дека еволуцијата на CCM и политиките на STC можеби ќе имаат најголемо влијание врз имплементаторите на граѓанското општество.

„Нашата Делегација треба да одигра улога во подготовката на граѓанското општество за очекуваните промени и да обезбеди Фондот да ги задржи интересите на граѓанското општество во рамките на овие политики", д-р Дева.

Признавајќи ја својата улога на управување и надзор, како член на Одборот на Глобалниот фонд, приоритетите на делегациите се усогласуваат со тоа што, се и ќе бидат клучни дискусии и одлуки на таблата на одборот, особено помеѓу 39 и 41 состанок на одборите.

Ова е прва официјална посета на делегацијата на регионот на Блискиот Исток и Северна Африка (MENA), а делегатите ја искористиле можноста според обичајот, да ангажираат заедници и партнери за имплементација на граѓанското општество во земјата, пракса со која делегацијата се надева дека ќе ги охрабри сите претставници на раководството на Одборот.

Тридневната средба на Делегацијата го набљудува и тимот кој го ангажираше Извршниот директор г-дин Питер Сендс за шестте приоритетни прашања.

„Искрено го поздравуваме приемот на г-дин Сендс за ангажирање со граѓанското општество и заедниците. Нашата делегација е уникатно поставена за да се осигура дека тој е постојано информиран за нашите најитните прашања и потреби. Особено очекуваме да ги поддржиме г-дин Сенд и нашиот Фонд преку 6-тото надополнување, така што ќе можеме да ги имаме ресурсите за да ги задоволиме овие потреби ",  Алан Малех.

Г-дин Сендс ја покажал својата посветеност веднаш, со договор на средба со претставници на граѓанското општество и заедницата во Њу Делхи, Индија, на регионалниот самит на ТБ во град во Југоисточна Азија.

Делегацијата на DCNGO изрази заложба за зајакнување на консултациите со глобалниот југ, и ги прошири платформите за комуникација вклучувајќи нова веб страница и  поинтезивна комуникација преку социјални медиуми.

Извор: https://www.developingngo.org