Паметен водич: Водич за сексуални работници и корисници на дроги за транзицијата на Глобалниот фонд

Овој паметен водич е брза референца за сексуалните работници и луѓето кои користат дроги, за да помогне да се разбере транзицијата од финансирањето на Глобалниот фонд. "Транзиција" е процес што се случува кога финансирање на Глобалниот фонд за програми (за ХИВ, туберкулоза и / или маларија) доаѓа до својот крај и земјите превземаат целосна одговорност за финансирање и спроведување на програмите без каква било надворешна поддршка од Глобалниот фонд.

Водичот објаснува што е процесот, како функционира и зошто се случува. Ги истакнува ризиците, како и (неколку) можности за одговорна транзиција, и предлага активности за вклучување во процесот на транзиција. Прирачникот е дизајниран да и помогне на заедницата да обезбеди континуирано програмирање на здравствените и социјалните грижи за сексуалните работници и лицата кои употребуваат дрога, откако Глобалниот фонд ќе си замине.

Водич за намалување на штети во Одеса

Епидемиите на ХИВ и туберкулоза се урбанизирани, па успехот на одговорот на ваквите епидемии во земјата или во регионот во голема мера зависи од тоа колку добро се организираат програмите за борба против епидемиите во градовите. Пет градови - Алмати, Балти, Одеса, Софија и Тбилиси, се избарни во рамките на регионалниот проект имплементиран од страна на Алијансата за јавно здравје и неговите партнери со поддршка на Глобалниот фонд, кои ја презедоа задачата да ја сопрат СИДАТА и туберкулозата во рамките на нивните граници.

Одеса е градот во кој е регистриран првиот случај на ХИВ инфекција во Украина во 1987 година. Оттогаш поминати се 30 години. Тешко е да се замисли како Одеса би изгледала денес ако не прифатила третман за ХИВ-позитивните луѓе и ако програмите за намалување на штетите не започнале со работа.

Вклучете се во Глобалната анкета за дроги

На 6 ноември 2017 година почна да се спроведува седмиот циклус на Глобалната анкета за дроги. Анкетата е достапна на повеќе јазици, а од јазиците застапени на Балканскиот полуостров достапна е на српски, на романски и на турски јазик.

Глобалната анкета за дроги се спроведува  онлајн. Почна да се спроведува во 2011 година и оттогаш се спроведува секоја година, со намера да се опфати целиот свет. Сепак, за да обезбеди релевантност за поединечна земја неопходно е анкетата да ја пополнат повеќе испитаници од земјата од интерес. Тоа значи дека доколку сакаме да добиеме податоци за употреба на дроги во Македонија треба да мотивираме повеќе луѓе на возраст поголема од 16 година да ја пополнат анкетата на Интернет.

Нови предизвици и можности за Глобалната состојба за намалување на штети од дроги

Глобалната состојба на намалување на штети е е-алатка (интерактивен ресурс), која содржи апдејтирани информации за политиките за намалување на штети во целиот свет. Корисниците на оваа алатка можат да избираат земји или региони и да креираат табели за водич за моментална состојба на намалување на штети ширум светот.

Главна публикација на Глобалната состојба на намалување на штети е Биеналниот извештај за глобална состојба на штети. Првпат објавен во 2008 година, кој вклучува координирани напори од практичарите, академиците, застапниците и активистите, да ги мапираат глобалните податоци и одговорите на епидемијата на ХИВ и хепатитис Ц, поврзани со небезбедно инјектирање и неинјектирање на дроги. Тоа е единствениот извештај кој обезбедува независна анализа на состојбата на намалување на штети во светот. Информациите содржани во извештајот се чуваат и редовно се ажурираат на интерактивна е-алатка за истражувачите и застапниците.

Глобалниот фонд го назначува Питер Сендс како извршен директор

Одборот на Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија назначи нов извршен директор- Питер Сендс. Поранешен главен извршен директор на Standard Chartered Bank, кој по истакната кариера во банкарството се впушта во голем број глобални проекти за јавно здравје.

 „Инфективните болести денес претставуваат еден од најсериозните ризици со кои се соочува човештвото. Ако работиме заедно за да ги мобилизираме средствата, да изградиме силни здравствени системи и да воспоставиме ефективни одговори на заедницата, ќе можеме да ставиме крај на епидемиите, да промовираме просперитет и да ја зголемиме нашата глобална здравствена безбедност ". -Питер Сендс

Непочитување на Законот за извршување на санкции – причина за несакани последици по животот на луѓето кои употребуваат дроги

 Во согласност со член 193 од Законот за извршување на санкции во текот на целото издржување на казната, а со зголемен интензитет во последните три месеци, пред отпуштање од затвор „потребно е да се превземат активности за подготовка за отпуштање на осудени лица и нивно прилагодување за живот на слобода“. И покрај ова, често се случува од затвор да се отпуштаат луѓе без документи за лична идентификација и без соодветно регулирано здравствено осигурување.
 
На ден 9.10.2016 година лицето М. Х. е ослободено од издржување затворска казна во КПУ Идризово во времетраење од 14 години. Кога бил доведен во затворот не поседувал документи за лична идентификација. Овде се поставува првото прашање. Како е можно М. Х. да биде осуден без соодветна идентификација? Како е можно обвинителот и судијата да го утврдат идентитетот на обвинетите доколку тие не поседуваат соодветни документи? Од сознанијата кои досега ги имаме, оваа практика во судството е променета, но во затворите сè уште постојат осуденици кои не поседуваат валидни документи за лична идентификација. Слабоста на системот оди до таму што и при остварувањето на гласачкото право осудениците се идентификуваат со домска карта наместо со лична карта. Но, вистинските проблеми на осудениците без валидни документи за лична идентификација почнуваат дури по излегувањето од затворот.

Пет причини зошто од собите за безбедно инјектирање на дроги имаат корист луѓето кои не користат дроги

Собите за безбедно инјектирање (DCRs), им овозможуваат на луѓето кои користат дроги да го прават тоа во безбедна средина, со чиста опрема и во присуство на медицински професионалци кои можат да спречат фатално предозирање. Воедно потврдено е дека се спречува ширењето на вирусите што се пренесуваат преку крв (BBVs), како што се ХИВ и хепатитис Ц.

1. DCRs обезбедуваат побезбедни улици

Пример, помеѓу 2012 и 2013 година, на улиците на Глазгов биле пронајдени речиси 2.500 отфрлени игли, вклучително и во парковите и во близина на училишта. Ова е како резултат на луѓе кои инјектираат дроги на јавни места и се без достапно место за отстранување на иглата веднаш по употреба. DCRs обезбедуваат хигиенски кутии за отстранување, така што ова не мора да се случи.

Холандската влада финансира Јутјуб канал за едукација за дроги - Drugslab

На Јутјуб има видео серијали каде што можете да гледате, како три атрактивни млади луѓе, домаќините Нели Бенер, Ренс Полман и Бастијан Розман во име на науката пробуваат дроги како екстази, спид, ЛСД и други дроги и говорат за нивните ефекти врз човечкото тело.

Каналот Drugslab има повеќе од половина милион претплатници и е поддржан од холандското Министерство за образование, култура и наука. Тој привлекува внимание, поради прикажување на ефектите од дроги кои се незаконски во многу други земји. Целта на Drugslab е да се промовира намалување на штети и едукација за дроги, преку вистински искуства. Целта не е да се поттикнуваат луѓето да користат дроги, туку да се едуцираат и да се запознаат луѓето со ефектите на овие дроги, поточно несаканите ефекти, опасностите и супстанциите што не треба да се мешаат едни со други.

Отворено писмо за поддршка на ЕХРА

Во почетокот на октомври, започна со работа во регионот на Централна и Источна Европа и Централна Азија (CEECA), нова регионална организација, Евроазиската асоцијација за намалување на штети (ЕХРА). Бидејќи ЕХРА е во рана фаза на нејзиниот развој, потребна и е поддршка за да застане на нозе -  поддршка од заедницата, од партнери, од донатори.

Резултати од анкета за употреба на дроги кај студенти

Drugsand.me е образовна веб-страница која обезбедува информации базирани на докази за постојните методи за намалување на штетите за корисниците на дрога. Од јануари до март 2017 година, спроведоа онлајн - анонимна анкета со цел да ја истражи употребата на дроги кај студентите. 

Вкупно учество зеле 329 лица од над 30 националности. Анализирани се само резултатите од 280 испитаници, бидејќи се елиминирани одговорите на испитаниците кои не се студенти. 

Pages